BIELINY, Św. Józefa Oblubieńca NMP

Adres:
26-004 Bieliny, ul. Żeromskiego 12
tel. 41-302-50-13

www.parafiabieliny.pl

liczba mieszkańców: 4 949

Proboszcz:
ks. Jan Wojtyna, KHK, ur. 1962 (Leszczyny), wyśw. 1989, mian. 2010

Wikariusze:
ks. Grzegorz Nowakowski, mgr teol., ur. 1969 (Kielce, św. Jadwigi), wyśw. 2001, mian. 2018
ks. Wojciech Rutczyński, mgr teol., mgr prawa, ur. 1983 (Szczekociny), wyśw. 2021, mian. 2021

Rys historyczny:
Bieliny to miejscowość znana nie tylko w regionie świętokrzyskim. Znają ją na  pewno wszyscy smakosze truskawek, bowiem ta miejscowość często jest określana mianem „truskawkowego zagłębia”. W przeszłości o truskawkach nikt tu nie słyszał, natomiast Bieliny były znane z bielenia płótna od czego – jak podają znawcy tematu – powstała nazwa tej miejscowości.

Pierwsza parafia w  Bielinach powstała w 1637 r. Wydzielona została z macierzystej parafii w Daleszycach. W tym też roku został wzniesiony kościół parafialny z fundacji biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika. Kościół został konsekrowany w 1643 r. przez bpa Tomasza Oborskiego sufragana krakowskiego krakowskiego rozbudowany od zachodu w 1838 r. Kościół jest wczesnobarokowy o klasycznej fasadzie, murowany, tynkowany. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Świętej Rodziny z połowy XVII w. Dwa ołtarze boczne późnobarokowe z II poł. XVIII w. W skład parafii wchodzą: Bieliny, Czaplów, Górki Napękowskie, Kakonin, Porąbki, Zofiówka, Bieliny Podlesie.

Parafia Bieliny należała do diecezji krakowskiej do 1805 r. kiedy to papież Pius VII erygował diecezję kielecką. Ta zaś zniesiona została 30 czerwca 1818 r., a wówczas parafia Bieliny znalazła się w diecezji sandomierskiej pozostając w jej granicach  do 1925 r. kiedy to znalazła się w diecezji kieleckiej w której granicach znajduje się do dzisiaj.

Historia Bielin i parafii stanowi nierozerwalną cześć wielkich dziejów narodu, państwa i kościoła polskiego. Z Bielin wywodzi się wiele znanych postaci między innymi Karol Teliga dziekan wydziału teologii, oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego z XIX w.  Biskup Józef Michał Juszczyński, ur. 1793 zm. 1889r., Kazimierz Sabat ur. 1913 zm. 1989 – prezydent RP na uchodźstwie (1986-1989).

W przeszłości przejeżdżając przez Bieliny szczególnie latem trudno  było zauważyć kościół stojący na pagórku w otoczeniu drzew. Decyzja o ich wycięciu zapadła nie tylko ze względów estetycznych. Stare, wiekowe drzewa zagrażały bezpieczeństwu osób. Teraz Bieliński kościół widać w całej okazałości. Nie tylko w dzień, ale i w nocy, ponieważ fasada świątyni została podświetlona.

Jednak nie tylko wokół kościoła widać nowe inwestycje. Również na bielińskim cmentarzu w ostatnim czasie wiele się zmieniło. Cmentarz został uporządkowany, wycięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu pomników, wytyczone zostały nowe alejki, które zyskały nazwy. Ksiądz proboszcz długo opowiada o pomocy, którą otrzymuje od parafian. Na przykład do pracy porządkowych na cmentarzu przychodziło jednorazowo po dwadzieścia, trzydzieści osób. Parafianie cieszą się z nowych inwestycji, cieszą się, że świątynia oraz jej otoczenie z każdym rokiem pięknieje. Długo by wymieniać kolejne remonty oraz prace związane ze świątynią. Trzeba jednak wspomnieć o nowym parkingu, który został wykonany na sto samochodów. Inwestycja ta świadczy nie tylko o finansowej pomocy parafian, ale także o ich potrzebie i częstym odwiedzaniu bielińskiej świątyni.

Życie duchowe w parafii nie jest zaniedbywane. Mimo wielu inwestycji, które na pewno absorbują wszystkich mieszkańców, to sprawy religijne nie schodzą tutaj na dalszy plan, a wprost przeciwnie. Mieszkańcy parafii potrzebują bliskości z Panem Bogiem, świadczy o tym liczba kółek różańcowych, których jest aż osiemnaście. Pięćdziesięciu ministrantów posługuje przy ołtarzu. W parafii działa młodzieżowa scholka, kółko misyjne, koło biblijne. Organizowane są pielgrzymki do sanktuariów maryjnych. Dumą mieszkańców jest fakt iż z ich parafii pochodzi 16 sióstr zakonnych oraz 5 księży.

W bielińskiej parafii kultywowane są bogate tradycje partyzanckie. Na tych terenach, w Puszczy Jodłowej swoje siedziby mieli partyzanci. Z tego też powodu mieszkańców nie ominęły represje. 13 kwietnia1941 r. w nocy przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego Niemcy aresztowali kilkudziesięciu mieszkańców, wraz z ks. Feliksem Nawrockim. Większość z nich wraz z księdzem zginęła zamordowana w Oświęcimiu. Hitlerowcy wykonywali egzekucje również w Bielinach, mordując w masowych egzekucjach po kilkadziesiąt osób. Mieszkańcy parafii pamiętają o pomordowanych podczas uroczystości patriotycznych, które odbywają się z okazji świąt narodowych. Tradycją się stało, że trzeciego maja na Wzgórzu Trzech Krzyży odprawiane są Msze św., oraz odbywają się okolicznościowe akademie.

Tradycja w Bielinach jest kultywowana także na płaszczyźnie religijnej. Nadal żywa jest tradycja poświęcania pól. W poszczególnych miejscowościach, odprawiane są przy krzyżach, Msze święte, po których ksiądz święci pola.

Podobnie jak w innych parafiach miejscowi strażacy w Wielkim Tygodniu trzymają straż przy grobie Pana Jezusa. Tradycją jest, że podczas procesji mieszkanki Bielin zakładają świętokrzyskie zapaski tak charakterystyczne dla tego regionu.

O tradycji pamiętają także członkowie Towarzystwa Przyjaciół Bielin, którzy w bieżącym roku postanowili odnowić przydrożne kapliczki.

Wiele w parafii zostało zrobione, jednak pracy nie zabraknie. Trzeba pomyśleć między innymi o rozbudowie cmentarza, oraz o pracach wewnątrz kościoła. Znając jednak ofiarność mieszkańców parafii, jej przyszłość rysuje się w jasnych barwach.

Odpusty: św. Józefa – 19 marca
Narodzenia NMP – 8 września