BRZEGI, Św. Mikołaja b. w.

Adres:
28-305 Sobków, Brzegi nr 45
tel. 41-387-34-45

liczba mieszkańców: 1 152

Proboszcz:
ks. Robert Zapała, mgr teol., ur. 1967 (Kielce, Katedra), wyśw. 1993, mian. 2012

Rys historyczny:
Historia pierwszego kościoła w Brzegach k. Chęcin sięga w czasy Kazimierza Jagiellończyka. Już w XII w. po raz pierwszy wymieniono nazwę wsi, położonej w pobliżu królewskich Chęcin. Początki parafii to XIV w. Wtedy wieś należała do króla Kazimierza Jagiellończyka. W miejsce pierwszego drewnianego kościoła z 1338 r. Kazimierz Jagiellończyk wybudował w 1448 nowy, co – jak podają dokumenty parafialne – poświadcza wzmianka o akcie erekcyjnym wydanym w Grodnie (niestety, nie zachowanym w archiwum). Kościół już wtedy nosił wezwanie św. Mikołaja. Kolejną świątynię (w miejsce zapewne zniszczonej lub spalonej), ufundował w 1748 r. miejscowy dziekan i proboszcz ks. Józef Szymon Andrzej Andracki. Wówczas kościół otrzymał wezwanie św. Szymona i Judy Apostołów.

Obecny, murowany wzniesiono w latach 1845-1862. Konsekrował go bp Maciej Majerczak w 1864 r. Duży pożar w 1954 r. zniszczył świątynię prawie doszczętnie. Zostały tylko mury i ołtarz główny z tabernakulum. W ołtarzu głównym znajduje się obraz w typie Matki Bożej Szkaplerznej z XVII w., z którym wierni są duchowo związani od stuleci. Obraz, nazywany także lokalnie wizerunkiem Matki Łaski Bożej, został uratowany przez parafian podczas pożaru 1954 r. Kult Matki Bożej Szkaplerznej wpływa na żywotność nabożeństw maryjnych w parafii. Wystój wnętrza, w tym polichromia pochodzi z końca XX w.

Na terenie parafii znajduje się przedwojenna  kaplica w Żernikach. W niej sprawuje się Msze św. na poświęcenie pól i nabożeństwa majowe.

Czy wiesz, że…
Stara plebania liczy prawdopodobnie blisko 400 lat! Wcześniej była w niej wiejska karczma.

Fundator dawnego XVIII-wiecznego kościoła w Brzegach ks. Andracki, opisując uposażenie plebana powiada, że „pleban miał prawo warzenia likworów z nadania Zygmunta I w 1511 r., Zygmunta II w 1565 r., Jana i Aleksandra królów polskich w 1496 r. Miał wolny wyrąb w lasach, wolne pastwiska i dziesięcinę snopową ze wsi Brzegi”.

Odpusty: św. Mikołaja – 6 grudnia
Matki Bożej Szkaplerznej – 16 lipca