CHARSZNICA, Matki Bożej Różańcowej

Adres:
32-250 Charsznica, ul. Młyńska 14
tel. 41-383-61-53

liczba mieszkańców: 1 589

Proboszcz:
ks. Mariusz Kwaśniewski, ur. 1972 (Chmielnik), wyśw. 1997, mian. 2016

Pomoc duszpasterska:
ks. Sławomir Stębelski, ur. 1973 (Włoszczowa), wyśw. 1997, mian. 2019

Na terenie parafii mieszka:
ks. Ludwik Michalik, KKW, ur. 1932 (Gorzków), wyśw. 1960, od 2008

Rys historyczny:
Pierwsze wzmianki o tej miejscowości na kartach historii pojawiają się w 1262 roku, kiedy to papież Urban IV zatwierdził dziesięciny dla klasztoru bożogrobców  w Miechowie. Przez całe wieki Charsznica była małą miejscowością , która często przechodziła z rąk do rąk możnych właścicieli. Zanim wybudowano kościół, powstała kaplica w której była odprawiana  Msza Święta. Wzniesiona została w latach 1932-1933. Fundatorem był znany w okolicy dziedzic, właściciel między innymi gorzelni Antoni Malatyński. Dopiero 30 września 1976r. w Charsznicy została erygowana przez bpa Jana Jaroszewicza parafia Matki Bożej Różańcowej. Świątynia została wybudowana w latach 1982-1986. Konsekracja nastąpiła dziesięć lat później, w roku 1996 dokonał jej bp Kazimierz Ryczan.

Czy wiesz, że …
O tym że kapusta stała się symbolem tej parafii można poznać między innymi po corocznym „święcie kapusty” podczas którego wybierana jest „królowa” oraz „król „ kapusty.  Zostają nimi ci gospodarze, którzy w danym roku wyhodowali najdorodniejszą kapustę. Święto to jest okazją do spotkań, zabawy i rozmowy. Podczas święta prezentowane są maszyny, oraz urządzenia do zbioru, oraz przerobu kapusty.

Odpust: MB Różańcowej – I niedziela października