CIERNO, Św. Marcina b. w. i Św. Jakuba Ap.

Adres:
28-362 Nagłowice, Cierno - Żabieniec 63
tel. 41-381-44-79

liczba mieszkańców: 1 771

Proboszcz:
ks. Marek Bębenek, mgr teol., ur. 1966 (Skalbmierz), wyśw.1992, mian. 2008

Kaplice:
Warzyn Drugi (MB Królowej Polski)

Rys historyczny:
Pierwsze wzmianki o Ciernie pochodzą z początku XII w. Nazwa wsi została odnotowana w 1136 r. w tzw. Złotej Bulii. Według zapisków historycznych pierwotny kościół na tych terenach istniał w Zdanowicach, skąd w XII lub XIII w. został przeniesiony do Cierna. Ta drewniana, modrzewiowa świątynia nie przetrwała próby czasu. Dziś w miejscu, w którym się znajdowała, stoi wzniesiony w 1595 r. murowany kościół. Został on wybudowany „kosztem i staraniem” opata cystersów z pobliskiego Jędrzejowa. Na konsekrację kościół czekał przeszło 30 lat. Dokonał tego 17 listopada 1627 r. biskup chełmski Remigiusz Koniecpolski, który pełnił funkcję opata w Jędrzejowie. W parafii przez lata jako wikariusze pracowali cystersi jędrzejowscy.

Kościół jest murowany, tynkowany. Był przebudowywany około połowy XVIII w. konserwowany i odnawiany w latach 1983-1987. Polichromia wykonana w 1983 r. Nawa dwuprzęsłowa, z prostokątnym prezbiterium i dwiema kwadratowymi kaplicami po jej bokach z połowy XVIII w. Ołtarz główny późnobarokowy, w centralnej części obraz MB z Dzieciątkiem, pochodzący prawdopodobnie z XVIII w. konserwowany w 1987 r. Dwa ołtarze boczne przy tęczy, nowe, w kaplicach rokokowe. Obrazy bł. Wincentego Kadłubka i św. Mikołaja z XVIII w. Epitafia marmurowe z XIX w.

Odpusty: św. Marcina – 11 listopada
św. Jakuba – niedziela po 25 lipca