CZARNCA, Św. Floriana m.

Adres:
29-100 Włoszczowa, Czarnca nr 26
tel. 41-394-45-85, 605-989-225, wik. 41-394-46-26

liczba mieszkańców: 2 720

Proboszcz:
ks. Wiesław Balec, ur. 1956 (Miechów), wyśw. 1981, mian. 1995

Wikariusz:
ks. Andrzej Wojtasiński, ur. 1961 (Łączna), wyśw. 1996, mian. 2017

Kaplice:
Łachów (pw. NMP Nieustającej Pomocy)
Wałkonowy (pw. Świętej Rodziny)
Żelisławice (pw. MB Zwycięskiej)

Rys historyczny:
Początki Czarncy sięgają  XI w. Według źródeł pierwotny drewniany kościół św. Floriana powstał w 1184 roku. W latach 1640-1659 Stefan Czarniecki – dziedzic dóbr w Czarncy – późniejszy hetman polny koronny, sławny rycerz i pogromca Szwedów zm. w 1665 r., ufundował kościół murowany. Wnętrze świątyni wykonano w stylu wczesnobarokowym. Kościół konsekrował w 1668 r. prymas Mikołaj Prażmowski. Wiele elementów z dawnego wystroju spłonęło w pożarze w 1956 r., (w tym piękny barokowy ołtarz główny, organy i dach). Zachowały się ołtarze boczne, ławy oraz kaplica Matki Bożej z pamiątkami po hetmanie. Świątynię odbudowano staraniem ks. Jana Strzeleckiego. W kruchcie kościoła znajduje się krucyfiks z XVII w. i dwie chrzcielnice z dawnego kościoła.

Pamiątki, dary, wota
W Czarncy wszędzie można napotkać na ślady po Hetmanie. O spuściznę dba powołane w 1992 r. Towarzystwo Pamięci Hetmana Stefana Czarneckiego. Szczególne miejsce zajmuje XIX-wieczna kaplica z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem w stylu bizantyjskim. Obraz pochodzi z ołtarza polowego Czarnieckiego. Ten wizerunek towarzyszył mu przy każdej bitwie. W gablotach m. in.: złoty kielich, – wotum hetmana dla kościoła po bitwie pod Smoleńskiem, unikatowy portret na desce – niesiony w czasie ponownego pogrzebu Czarnieckiego z 1937 r.( wtedy to przeniesiono prochy Czarnieckiego z krypty w podziemiach do kościoła i umieszczono w nowym sarkofagu), zabytkowe zbiory monet, figura Chrystusa Zmartwychwstałego z XIV w. i relikwiarze, kapa z czapraka konia Karola X Gustawa zdobyta przez hetmana, oraz portret wodza i wiele innych. Kaplica odgrodzona jest od nawy mosiężną kratą  z hasłem Czarnieckiego: Bóg, Wiara, Ojczyzna. Z prezbiterium do zakrystii prowadzą metalowe drzwi, które pochodzą z zamku Czarnieckiego. W prezbiterium znajduje się sarkofag z płaskorzeźbą Czarnieckiego na koniu, który powstał w 1937 r. pod patronatem Marszałka Piłsudskiego. Tutaj spoczęły doczesne szczątki wodza. W 2007 r. sarkofag odnowiono i poświęcono. Obok kościoła znajduje się dzwonnica z XVIII w. z  trzema dzwonami, jeden z nich hetman przywiózł z Rosji.

Czy wiesz, że…
Warto zajrzeć do  Parku Arboretum w pobliżu kościoła, na terenie którego niegdyś stał dwór rodziny Czarnieckich. W tym osobliwym miejscu rośnie obecnie ponad 70 gatunków egzotycznych drzew z pięciu kontynentów. Niedaleko stąd odbywają się każdego lata turnieje rycerskie dla upamiętnienia postaci hetmana.

Odpust: św. Floriana – 4 maja
Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia