GOŁCZA, Wniebowzięcia NMP

Adres:
32-075 Gołcza nr 105
tel. 12-388-60-05

www.parafia.golcza.com.pl

liczba mieszkańców: 1 993

Proboszcz:
ks. Edward Kuzka, KHM, ur. 1964 (Leszczyny), wyśw. 1989, mian. 2010

Rys historyczny:
W historii  parafii – od XIII w. - było aż sześć kościołów. Najcenniejszym zabytkiem kościoła w Gołczy pozostaje obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Historia pisana kościołami
Pierwszy kościół w 1241 r. zniszczyli Tatarzy, drugi był wymieniony w źródłach w 1326 r., zaś w kolejnym, wzniesionym w 1585 r. – znalazł już pomieszczenie obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Z 1657 r. pochodził kolejny kościół; gdy znacznie podupadł, zastąpiono go nowym modrzewiowym w 1757 r. (niedawno przeniesionym do Przesławic). A tuż obok na sąsiednim wzgórzu wybudowano w latach 1946-1952 nowy kościół murowany, ciosowy, konsekrowany 29 maja 1983 r. przez bpa Stanisława Szymeckiego. Wystój wnętrza obecnego kościoła w Gołczy pochodzi w zdecydowanej większości z 1974 r., jest autorstwa rodziny Mitków, krakowskich artystów.

Obraz słynący łaskami
Najcenniejszym – duchowo i artystycznie – dobrem parafii pozostaje obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus wyeksponowany w lewym, bocznym ołtarzu. Obraz powstał w którymś z małopolskich warsztatów malarskich w XV- XVII wieku, a był już opisany w 1663 r. przez bpa Mikołaja Oborskiego. Postaci Matki Bożej i Dzieciątka miały, zgodnie z relacją, posrebrzone sukienki drewniane ze złoconymi ozdobami oraz korony. Już wtedy przy ołtarzu w dwóch gablotkach znajdowały się wota i sznury korali, a w zakrystii – specjalne ozdoby obrazu używane w większe święta, np. lambrekiny z frędzlami. Z opisów kolejnych wizytatorów (bpa Michała Kunickiego, ks. kan. Stanisława Ptaszyńskiego) wynika, iż wotów wciąż przybywało, a zatem rosła cześć obrazu. Według tradycji przed obrazem Matki Bożej odprawiano specjalne wotywy i roraty.

Choć trudno ustalić dokładną datę powstania obrazu z całą pewnością można stwierdzić, że nigdy nie został on wymieniony ani zniszczony, bowiem żaden z sześciu kościołów w Gołczy nie był spalony. W późniejszym czasie  (po XVII w.) także nie można było takiego obrazu nabyć, bo już ich nie malowano, a te które znajdowały się w kościołach były pilnowane i czczone. Ks. Wiśniewski w swojej monografii nazywa obraz w bocznym ołtarzu w Gołczy „starożytnym i pięknym,  w sukience” oraz podaje, iż na zasuwie jest św. Anna.

Kościół w Gołczy posiada także m.in. relikwie św. Floriana, ofiarowane 6  kwietnia 1778 r. przez bpa Potkańskiego (relikwiarz jest zawsze wystawiany na uroczystości strażackie).

Czy wiesz, że…
W 1527 r. – jest już szkoła w Gołczy, zapewne związana z obecnością parafii.

W 1651 r. był w Gołczy szpital dla 4 osób. Ufundował go St. Maciejowski, dziedzic Chobędzy i Kamenicy, zapisując 1700 zł na swych dobrach na jego uposażenie.

Z Gołczy pochodził bp wileński Jan Nepomucen Kossakowski, ur. w 1755 r., kaznodzieja, patriota.

Historyczną miejscowością parafii jest Wielkanoc, wymieniana w akrach sądowych w Krakowie już w XIV w. Posiadał ją (XV w.) Jan Wielknocki herbu Piakostki. W Wielkanocy był zbór ariański. W 1613 r. właściciel Wielkanocy przeszedł na protestantyzm i do 1848 r. była tam grupa kalwinów, prawdopodobnie wypędzonych z Krakowa.

Z 1904 r. pochodzi figura Matki Bożej Niepokalanej ufundowana w 50-lecie ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu.

Odpusty: Wniebowzięcie NMP – 15 sierpnia
św. Józefa – 19 marca