GOLENIOWY, Narodzenia NMP

Adres:
42-445 Szczekociny, Goleniowy
ul. Wespazjana Kochowskiego 9
tel. 34-355-77-34

liczba mieszkańców: 1 913

Proboszcz:
ks. Leszek Sobczyk, ur. 1964 (Radłów – diec. tarnowska), wyśw. 1992 mian. 2013

Kaplice:
Sprowa (pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela)
Tarnawa Góra (pw. MB Różańcowej)
Wywła (pw. św. Maksymiliana Kolbego)

Rys historyczny;
Murowany Kościół parafialny ufundował Otton z Mstyczowa, kanonik krakowski i sandomierski, proboszcz gnieźnieński. Długosz w Liber beneficiorum informował: „Goleniowa, wieś mająca Kościół parafialny z cegły wymurowany, który Otto z Mstyczowa, prepozyt gnieźnieński i kanclerz herbu Lis w roku 1360 postawił”. Po pożarze w 1657 r. Kościół odbudowano, przebudowano w 2. poł. XVII w. i rozbudowano w 1894 r. Świątynia ta, konsekrowana ponownie 13 czerwca 1914 r. przez biskupa Augustyna Łosińskiego, to budowla jednonawowa z charakterystycznym prezbiterium, rozbudowanym w 1894 r. Kościół był remontowany w 1945 r., później w latach 1969–1971 oraz 1994–1998. Wartość zabytkową mają zwłaszcza: rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z 1. poł. XV w. i obraz Zaśnięcia NMP z 1730 r. Najstarszy dzwon pochodzi z 1605 r. W odrestaurowanym ołtarzu głównym – obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem w koronach. W odnowionych ołtarzach bocznych po obu stronach nawy – obraz Św. Józefa z Jezusem i Św. Janem oraz Chrystus ukrzyżowany. Na terenie parafii, w Tarnawej Górze znajduje się kaplica pw. MB Różańcowej, gruntownie przebudowana w 1990 r., natomiast we wsi Wywła – kaplica pw. Św. Maksymiliana, która uległa architektonicznym zmianom w 1970 r.

Czy wiesz, że...
W XVII w. dziedzicem Goleniów był Wespazjan Kochowski, znany poeta. Według tradycji dwór, w którym mieszkał poeta, był usytuowany między Chałupkami i Szczekocinami, przy trakcie, gdzie dziś stoi figura Św. Jana Nepomucena.

Odpust: Narodzenia NMP – 8 września