GÓRY PIŃCZOWSKIE, Wniebowzięcia NMP

Adres:
28-411 Michałów, Góry Pińczowskie nr 108
tel. 41-356-60-05

www.parafiagory.pl

liczba mieszkańców: 1 542

Proboszcz:
ks. Bogdan Szymkiewicz, ur. 1970 (Łopuszno), wyśw. 1997, mian. 2014

Kaplice:
Węchadłów (pw. Najśw. Serca Jezusa)

Rys historyczny:
Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1440 r. Znajdujemy ją w „Księdze beneficjów diecezji krakowskiej”, w której istnieje zapis, iż „Góry posiadają Kościół drewniany pw. Św. Bartłomieja”. Nie wiadomo, w którym roku wybudowano Kościół murowany, jednak według dokumentów wynika, że w 1663 r. w Górach stał murowany Kościół kalwiński, w którym ostatnim ariańskim ministrem był Tomasz Petrosklinus, z pochodzenia Czech. W tym czasie wiele kościołów na Ponidziu i w południowej części obecnych granic diecezji kieleckiej zostało przejętych przez protestantów. Stan ten nie trwał jednak długo. W kronice parafialnej czytamy: „W 1668 r. Kościół kalwiński przez Jędrzeja Morsztyna referendarza koronnego dziedzica Gór – został odebrany i na Kościół katolicki pw. Św. Ignacego zreformowany został”. Kilkanaście lat później, bo w 1699 r., Kościół ten oficjalnie został przepisany na własność wspólnoty parafialnej. We wspomnianej już kronice czytamy: „Dziedzic Gór Andrzej z Dębian Dębiński aktem wieczystym spisanym w mieście Kończynie został oddany na potrzeby parafian z dodaniem gruntów dla plebana”. W tym czasie musiał także istnieć drewniany Kościółek, bowiem „... za wiedzą biskupa zostały też przeniesione Msze Św. z drewnianego do murowanego kościoła”. Konsekracja niegdysiejszej Świątyni protestanckiej odbyła się w 1699 r. W 1829 r. Ignacy Dębiński, łowczy województwa krakowskiego, dziedzic Gór i Polichna, kazał odrestaurować Kościół, przy którym „postawił budynki gospodarcze i plebanię”. Inwestycje te były potrzebne, bowiem w czasie wojny w 1794 r. Kościół wraz z okolicznymi budynkami został spalony. W 1888 r. konsekrował go bp Tomasz Kuliński. W 1911 r. ówczesny proboszcz ks. Szymon Kurczyński podjął decyzję o rozbudowie małego kościoła. Rok później wybudowano główne mury Świątyni, a w 1913 r. Kościół został pokryty blachą. Polichromię wykonano w 1986 r., a elewację zewnętrzną kościoła odnowiono w 1994 r. Na terenie parafii znajduje się również kaplica cmentarna zbudowana w 1839 r. oraz kaplica w Węchadłowie pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, oddana do użytku w 1994 r.

Czy wiesz, że...
W Górach panuje niezwykły mikroklimat. Różnica temperatur między miejscowościami oddalonymi o kilka kilometrów dochodzi do 3 stopni Celsjusza, co powoduje, że „zima przychodzi” tu wcześniej, a zboża dojrzewają dwa tygodnie później, więc później też zaczynają się żniwa. W Górach znajdują się ruiny zabytkowego pałacu Dembińskich. Rodzina ta była wielce zasłużona dla Polski. Wywodzący się z niej generał Henryk Dembiński był przez pewien czas naczelnym wodzem armii polskiej podczas powstania listopadowego. Wokół ruin pałacu roŚnie kilkadziesiąt gatunków drzew przywiezionych tu przez dziedziców Gór z całej Europy.

Odpusty: Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia
św. Izydora – 10 maja