HUTA NOWA, Matki Bożej Fatimskiej

Adres:
26-004 Bieliny, Huta Nowa 121a
tel. 41-302-61-21

www.hutanowa.kielce.opoka.org.pl

liczba mieszkańców: 1 300

Proboszcz:
ks. Andrzej Dudzic, mgr teol., KHK, ur. 1958 (Mniów), wyśw. 1987, mian. 2003

Pomoc duszpasterska:
ks. Artur Skrzypek, dr filoz., KHK, ur. 1969 (Dęblin – diec. siedlecka), wyśw. 1995, mian. 2017

Rys historyczny:
Parafię tworzy kilka wiosek, a każda z nich ma w swej nazwie słowo „huta”: Huta Nowa, Huta Podłysica, Huta Konary, Huta Stara. Nazwy wiążą się z tutejszą tradycją hutniczą, wydobywania rud stali czy wytopu szkła.

Plac budowy
Przy kaplicy dojazdowej zbudowanej z inicjatywy ks. Jana Tusienia w II poł. lat 90-tych XX w., bp Kazimierz Ryczan erygował w 1998 r. parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej, wydzieloną z parafii Bieliny. To właśnie w Hucie Nowej, leżącej na granicy z diecezją sandomierską, miało miejsce przekazanie figury Matki Bożej Fatimskiej do diecezji kieleckiej – stąd wezwanie nowej parafii.

Kaplica była tymczasowa – z tego wszyscy zdawali sobie sprawę. Wspólnie z radą parafialną zdecydowano o budowie kościoła. Projekt wykonał inż. Janusz Wic z Kielc. 2 września 2004 r. ks. Jan Tusień, wówczas proboszcz z Bielin, poświęcił plac i wykopał tradycyjną „pierwszą łopatę”. Budowany kościół jest przewidziany na ponad 500 m kw., będzie m.in. posiadał boczną kaplicę ku czci patronki parafii Matki Bożej Fatimskiej.

Budowa jest zaawansowana. Wykonano wszelkie prace ziemne, zalano stropy w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, a zarys ścian kościoła na fundamentach jest już widoczny.

Czy wiesz, że….
Niemal nigdzie, poza kościołem w Hucie Nowej,  nie usłyszymy już Godzinek o Męce Pańskiej, które tutaj są śpiewane w każdą niedzielę o godz. 7.30.

W parafii mieszka i tworzy sędziwa poetka ludowa, Czesława Raczyńska, pisząca oryginalną gwarą świętokrzyską, mająca na swym koncie tomiki wierszy. Inspirują ją doznania religijne i piękno okolicznej przyrody. Poetka pozostaje wierną propagatorką Św. Krzyża, w cieniu którego spędziła swoje życie.    

Odpust: Matki Bożej Fatimskiej – 13 maja