JASIONNA, Najświętszego Serca Jezusa

Adres:
28-300 Jędrzejów, Jasionna nr 73
tel. 41-385-10-90

liczba mieszkańców: 1 914

Proboszcz:
ks. Edward Iwan, mgr teol., ur. 1960 (Bieliny), wyśw. 1986, mian. 2011

Rys historyczny:
Parafia w Jasionnie powstała w trudnych latach powojennych, jednak jej nieformalne początki to czas blisko sto lat wcześniej i kaplica w Lścinie. Potem był pierwszy kościół, powstały na bazie spichlerza podworskiego, wreszcie murowana świątynia z prawdziwego zdarzenia, zbudowana w latach 1981-1986.

Ze spichlerza
Nie było w okolicy parafii. Do kościoła zewsząd daleko, dlatego w miarę możliwości wierni korzystali z kapliczki w Lścinie pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, zbudowanej w 1857 r. Naprzeciw tym potrzebom wyszedł bp Czesław Kaczmarek i 24 lutego 1949 r. erygował nową parafię pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

Pierwszy proboszcz ks. Franciszek Stoksik zakupił na rzecz parafii 5,25 ha gruntu z parcelowanego majątku (wraz z budynkami, ogrodem i parkiem) od Jerzego Andrzeja Gracjana Pikora i Zbigniewa Tadeusza Pikora, ostatnich dziedziców w Jasionnie. Ksiądz zamieszkał w starym podworskim budynku, a liturgia była sprawowana w kaplicy w Lścinie. W ciągu trzech miesięcy powstała nowa kaplica z przebudowanego spichlerza podworskiego, poprzez dobudowanie do murów nawy głównej i – w efekcie – pierwszy kościół, wznoszony w latach 1950-1964.

Z prawdziwego zdarzenia
W 1981 r. Kuria Diecezjalna zatwierdziła projekt nowego kościoła w Jasionnie. Jego autorami są inż. architekci Zbigniew Grządziela i Bogusław Ciok.  Był on budowany w latach 1981-1986. Aranżacja prezbiterium jest autorstwa artystów z Krakowa, Jana Funka i Marka Tondery. Wystrój wnętrza jest współczesny, częściowo autorstwa J. Funka. W ołtarzu głównym – figura Pana Jezusa z otwartym sercem. Ze starego kościoła pochodzi obraz Pana Jezusa z otwartym sercem oraz stacje Drogi Krzyżowej – były to dary okolicznych parafii dla nowej wspólnoty w Jasionnej.

Czy wiesz, że…
Parafia w swej niedługiej historii miała szczęście do powołań kapłańskich. Pochodzi z niej sześciu kapłanów: ks. Henryk Marczewski (1952), ks. Daniel Olszewski (1958), ks. Czesław Nowak (1966), ks. Marian Fatyga (1988), ks. Tomasz Gocel (1998), ks. Krzysztof Gibas (2006). Jeden kapłan rodak śp. ks. Adam Wierzchowski, pochowany jest na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Kaplica w Lścinie jest odnowiona, pokryta nowym dachem, ogrodzona i regularnie sprzątana. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca w kaplicy jest nabożeństwo różańcowe, jest także odprawiana Msza św. odpustowa w uroczystość MB Częstochowskiej i nabożeństwo na poświęcenie pól.

Odpust: Najświętszego Serca Pana Jezusa – piątek po Oktawie Bożego Ciała