JĘDRZEJÓW, Trójcy Świętej

Adres:
28-300 Jędrzejów, ul. Jana Pawła II 2
tel. 41-386-23-00

www.swietatrojca.org

liczba mieszkańców: 8 597

Proboszcz:
ks. Leszek Sztandera, mgr lic. teol., KHK, ur. 1964 (Łosień), wyśw. 1990, mian. 2016

Wikariusze:
ks. Przemysław Pabjan, mgr teol., ur. 1979 (Kielce, Św. Jana Chrzciciela), wyśw. 2007, mian. 2020
ks. Damian Liwocha, mgr teol., mgr zarządzania, ur. 1991 (Kielce, św. Wojciecha), wyśw. 2021, mian. 2021
ks. Adam Paciuch, mgr teol., ur. 1978 (Dzierążnia), wyśw. 2003, mian. 2021

Kaplice:
Piaski (pw. MB Częstochowskiej)
Podchojny (pw. MB Różańcowej)
Podlaszcze (pw. MB Bolesnej)
Węgleniec (pw. MB Królowej Polski)

Dom zakonny:
Siostry Służebniczki Dębickie
28-300 Jędrzejów, ul. Jana Pawła II 6
tel. 41-386-30-99

Rys historyczny:
Początki parafii Św. Trójcy sięgają wczesnego Średniowiecza. W XII w. istniał tu mały Kościółek, który konsekrował bp krakowski Maur (1110–1117). Znaczny wpływ na rozwój parafii Trójcy Świętej w Jędrzejowie miał znajdujący się w jej pobliżu klasztor cystersów. Obecny Kościół parafialny został wzniesiony w 1. poł. XV w. Był rozbudowywany w roku 1475 lub 1479 i w 1597, w latach 1695–1699 odbudowany po pożarze, przekształcony według projektu arch. Jerzego Łukowskiego w latach 1978–1982. Kościół jest gotycki w zrębach, murowany, tynkowany. Zachowała się pierwotna nawa główna i prezbiterium, powstałe w XV w. Nawy boczne kościoła wybudowano w latach 1754–1762 z przedłużenia ku zachodowi kaplic, otwartych do nawy arkadami. Sklepienia kolebkowe pochodzą z końca XVII i XVIII w. Świątynię zdobią ołtarze barokowe z rokokowymi ornamentami. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Trójcy Świętej ufundowany w 1822 r. przez Michała Węgrzyckiego z Jędrzejowa. Po bokach nawy ołtarz Matki Bożej z obrazem Zwiastowania, w otoczeniu dwóch aniołów i ołtarz z wizerunkiem Św. Katarzyny. W kościele znajduje się także m.in. ołtarz z cudownym krucyfiksem z XVII w. Ściany kościoła w nawie głównej i kaplicy północnej pokrywa odrestaurowana późnorenesansowa polichromia. W nawie głównej usytuowana jest barokowa ambona. Chór muzyczny, wsparty na czterech filarach, posiada zabytkowe organy. W Świątyni możemy również podziwiać zabytkowe epitafia proboszcza jędrzejowskiego Walentego Witkowskiego oraz Hieronima Łuczyckiego (późnorenesansowe). Dużą wartość zabytkową przedstawiają także: gotycki krucyfiks z XV w. i krucyfiks z XVII w., jak również barokowy kielich, rokokowa monstrancja, patena kielichowa oraz barokowe, pięknie zdobione relikwiarze i ornaty. Jak twierdzi ks. prof. Daniel Olszewski i prof. Waldemar Kowalski za innymi historykami nazwa Jędrzejów być może zaczęła funkcjonować już w XII w. i wiązała się z imieniem Św. Andrzeja Apostoła. Jemu pod opiekę bp oddał Maur ufundowaną przez siebie pierwotną Świątynię w Brześnicy. W latach 1140–1149 bp wrocławski Jan z rodu Gryfitów ufundował w rodzinnej Brześnicy klasztor cystersów. Przybyli z burgundzkiego Morimondu mnisi otrzymali dokument fundacyjny w 1154 r. Jan uposażył klasztor, nadając mu dziesięciny z części swojego majątku. Początki Jędrzejowa wiążą się z najazdem mongolskim. W 1260 r. wojska tatarskie i ruskie zmierzające na Kraków złupiły te tereny. Ich odbudowa wiązała się z lokacją nowych osad. W 1274 r. Bolesław Wstydliwy zatwierdził cysterskiemu klasztorowi jędrzejowskiemu przywileje i zezwolił na lokację nowej osady na prawie Średzkim. Już w XIV w. mieszczanie i poddani w mieście i okolicznych dobrach podlegali jurysdykcji ekonomicznej i sądowniczej klasztoru cystersów. Pod władzą opata klasztoru i zakonników miasto rozwijało się pomyślnie, stając się ważnym ośrodkiem rzemiosła i handlu, zyskując coraz to nowe przywileje i prawa do jarmarków. Już przed 1510 r. miasto ulokowano na prawie magdeburskim.

Czy wiesz, że...
Kościół posiadał dawniej bogatą bibliotekę zawierającą dzieła teologiczne, historyczne i religijne, m.in.: kazania Piotra Skargi, Jakuba Wujka, Marcina Białobrzeskiego, Szymona Karpińskiego. Do końca XVIII w. ciała zmarłych grzebano obok kościoła parafialnego. Obok kościoła znajdowała się również kostnica. Na Ścianie kościoła znajduje się zegar słoneczny.

Odpust: Niedziela Trójcy Świętej