KALINA WIELKA, Imienia NMP

Adres:
32-218 Słaboszów, Kalina Wielka nr 64
tel. 41-384-60-23

liczba mieszkańców: 1 269

Proboszcz:
ks. Adam Bucki, mgr teol., KHM, ur. 1957 (Chmielnik), wyśw. 1985, mian. 1997

Rys historyczny:
Jedne z pierwszych zapisków wymieniających miejscowość Kalina Wielka pochodzą z 1326 r. Są to dane dotyczące świętopietrza. Jak wspomina ks. Jan Wiśniewski w „Monologii dekanatu miechowskiego”, wieś Kalina jest bardzo starożytną: już w 1241 r. podczas najazdów tatarskich Kalina Wielka znalazła się na kartach historii. Jak notuje „gdy z Bolesławem Wstydliwym i rodziną książęcą zbiegło wielu z sandomierskiego w krakowskie, odbył się w Kalinie sejmik pod przewodnictwem Włodzimierza obradujący nad środkami obrony kraju”. W 1326 r. Kalina była wsią parafialną. Plebanem w Kalinie był ks. Mikołaj. Według Długosza, w Kalinie stał kościół drewniany pw. Wszystkich Świętych. Dzieje kościoła nie są bliżej znane. W XVII-XVIII w. Kalinę dziedziczyli Oraczewscy, z których Anna Oraczewska postawiła w miejscu starego kościoła nowy, o jednej nawie, długi na 26 i szeroki na 14 łokci. „Kościół był pokryty gontem, a dach zdobiła wieżyczka” – informuje ks. Wiśniewski. Nowy kościół stanął w miejscu starego, który służył mieszkańcom dwieście lat. Kolejny proboszcz ks. Piotr Cień na początku XX w. „wzniósł nowy kościół z cegły według planu Józefa Pokutyńskiego”. Fundamenty pod kościół zostały położone w 1903 r. Prace te poświęcił dziekan miechowski ks. Józef Kwiatkowski. Murowany, wybudowany z cegły kościół został wystawiony ze składek zbieranych w całym zaborze rosyjskim, wieś, bowiem była biedna i okolicznych mieszkańców nie było stać na taką inwestycję. Kościół dzięki pieniądzom zebranym od polskiego społeczeństwa szybko rósł. Zakończenie budowy nastąpiło już w 1908 r. Cztery lata później, 12 września 1912 r., nowa świątynia została konsekrowana przez bp. Augustyna Łosińskiego. Jak pisze ks. Wiśniewski „Koszt budowy wyniósł 33.000 rubli”. Cegłę na kościół przywożono m.in. z Sielca pod Sosnowcem, kamień z Sancygniowa, a odrzwia wykonano z piaskowca Chęcińskiego.

Kościół został odnowiony na początku XXI w. między innymi wyremontowano wieżę, wymieniono  wszystkie okna oraz wymalowano wnętrza kościoła.

Czy wiesz, że...
W Kalinie Wielkiej mieszkała bł. Natalia Tułasiewicz. Była guwernantką w miejscowym dworze. Podczas II wojny światowej była emisariuszem Rządu Londyńskiego i świeckim apostołem pośród robotników przymusowych w Niemczech. Aresztowana przez Niemców, torturowana w śledztwie, niezłomnie milczała. W 1944 r. wysłana została do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. W Wielki Piątek 31 marca 1945 r. Niemcy zagazowali ją w krematorium. Następnego dnia hitlerowcy nakazali rozebrać komin krematorium – alianci i Rosjanie stali u bram obozu.

Obecnie toczy się proces beatyfikacyjny ks. Aleksandra Żychlińskiego brata dziedziczki z Kaliny Wielkiej. Ksiądz Profesor mieszkał w Kalinie Wielkiej z klerykami w czasie wojny. Był najlepszym znawcą teologii ascetycznej na przełomie XIX i XX wieku.

Ks. Wiśniewski napisał, że miejscowość ta „jest gniazdem Kalińskich herbu Topór”. Z tego rodu pochodziło wielu sławnych Polaków, wśród których ks. Wiśniewski wymienia m.in. Jana z Kaliny, kanonika krakowskiego, Łukasza Kalińskiego – biskupa sufragana lwowskiego – „męża znakomitego nauką, wymową i pobożnością”.

W kościele panuje doskonała, wręcz zadziwiająca akustyka. Organistę śpiewającego na chórze bez mikrofonu słychać w całym kościele, a nawet w zakrystii.

W Kalinie Wielkiej jest najmniejszy przyrost naturalny w dekanacie miechowskim. Jeszcze 30 lat temu parafia liczyła 2000 wiernych, dziś żyje w niej ok. 1400 osób.

Odpust: Imienia NMP – 12 września