KIELCE - BIAŁOGON, Przemienienia Pańskiego

Adres:
25-819 Kielce, ul. Kolonia 34
tel. 41-307-04-32

www.parafiabialogon.pl

liczba mieszkańców: 3 684

Proboszcz:
ks. Stefan Radziszewski, dr hab. teol., dr nauk humanistycznych, KHK, ur. 1971 (Kazimierza Mała), wyśw. 1995, mian. 2020

Wikariusze:
ks. Tomasz Stradomski, mgr teol., mgr historii, ur. 1986 (Szczekociny), wyśw. 2016, mian. 2019
ks. Michał Haśnik, mgr lic. teol., ur. 1983 (Ruda Śląska Godula - archidiec. katowicka), wyśw. 2008, mian. 2020

Rys historyczny:
Parafię erygował bp Augustyn Łosiński 17 kwietnia 1918 r. Drewniany kościół pw. Przemienienia Pańskiego z dzwonnicą wg projektu Mateusza Galasa, wzniesiony w latach 1917–1918, powstał w centrum fabrycznego osiedla, przyłączonego do Kielc po II wojnie światowej. Reprezentuje on styl podhalański. Jednonawowa świątynia z kaplicą i zakrystią pokryta jest gontem. W kruchcie mieści się tablica żeliwna z pamiątkowym medalem wybitym z okazji uruchomienia Huty Aleksandra. W 1993 r. kościół został wpisany do rejestru zabytków.

W 2005 r. parafia uzyskała pozwolenie na budowę nowego kościoła. 6 sierpnia 2005 r. bp Kazimierz Ryczan poświęcił plac pod budowę przyszłej świątyni przy ul. Kolonia 34. Teren ogrodzono. Nowa świątynia to budynek w typie bazylikowym, trójnawowy z dwiema wieżami. W kościele znajdują się wykonane w drewnie stacje drogi krzyżowej. Trzynaście witraży do kościoła wykonała Pracownia Witraży „Furdyna” z Krakowa. Ich motyw przewodni to siedem sakramentów świętych, w rozecie zaś na fasadzie świątyni znajdują się wizerunki czterech ewangelistów. Fundatorami witraży były rodziny z parafii. Dwa jako wotum za dar kapłaństwa ufundowali księża proboszczowie: Jan Pałys i Stanisław Kapica.

Czy wiesz, że...
Białogon – dziś dzielnica Kielc – w dawnych czasach był osadą hutniczą, w której wytapiano miedź, ołów oraz srebro. W XVI w. istniała tutaj huta miedzi, należąca do biskupów krakowskich, potem przejęta przez skarb państwa. W dobie Królestwa Kongresowego powstała tu Huta Aleksandra, którą w 1827 r. przekształcono w fabrykę machin z inicjatywy Ksawerego Druckiego-Lubeckiego.

Odpust: Przemienienia Pańskiego – 6 sierpnia