KIELCE - DĄBROWA, NMP Matki Kościoła

Adres:
25-900 Kielce, ul. Północna 4
tel. 41-368-66-76

liczba mieszkańców: 1 900

Proboszcz:
ks. Szymon Górski, KHK, dr teol., ur. 1979 (Daleszyce), wyśw. 2004, mian. 2022

Rys historyczny:
Parafia istnieje od 23 grudnia 1981 r., erygowana przez bpa Stanisława Szymeckiego, ośrodek duszpasterski – od 1971 r. Ogromny zapał ludzi z przełomu lat 70/80-tych, determinacja i wola budowy kościoła, zaowocowały okazałą świątynią w północnych granicach Kielc. 2 października 1988 r. dla mieszkańców parafii Dąbrowa została odprawiona pierwsza Msza św. w murach nowego kościoła pw. NMP Matki Kościoła – od tego momentu zaczyna się nowa historia parafii.

Wspólnota przy kaplicy Matki Bożej Pocieszania
Z tą kaplicą łączą się faktyczne początki parafii. Najpierw ludzie gromadzili się w drewnianej kaplicy  (XIX w., konstrukcji zrębowej), która nadal stoi w pobliżu kościoła. Prawdopodobnie jej budowę ukończono w 1866 r.  Kaplica – od znajdującego się w jej ołtarzu obrazu MB Pocieszenia – przyjęła taki właśnie tytuł. Obecnie ów ponad stuletni obraz ołtarzowy znajduje się w nawie bocznej kościoła w Dąbrowie.

Gdy kaplica okazała się zbyt mała, gdy powstała parafia i zaczęły rosnąć mury nowego kościoła, drewniany kościołek nie odszedł w zapomnienie. Choć niemożliwa okazała się planowana rozbudowa kaplicy, została ona wyremontowana, pokryta nowym gontem - obecnie spełnia funkcję kaplicy przedpogrzebowej.

W nowym kościele
Decyzja o budowie kościoła zapadła jesienią 1981 r. 9 kwietnia 1983 r. miało miejsce poświęcenie placu, a 1 września 1985 r. – akt wmurowania kamienia węgielnego przez bp Stanisława Szymeckiego. Nabożeństwa odprawiają się od 1988 r.

Kościół w Dąbrowie powstał siłami i ofiarami mieszkańców, przy zaangażowaniu darczyńców z Francji, Alzacji, Lotaryngii, szczególnie wspólnoty Blandy spod Paryża. Świątynia w Dąbrowie była konsekrowana 20 września 1992 r. przez bpa Stanisława Szymeckiego. Parafia została wydzielona z parafii św. Józefa Robotnika w Kielcach. Kościół zaprojektował inż. arch. Zygmunt Kumor, głównym instruktorem był Zygmunt Słoń. Projekt wnętrza opracował Stefan Bogusławski.

Układ i wystrój prezbiterium jest przykładem połączenia estetyki i prostoty. Krucyfiks w ołtarzu głównym wykonał Andrzej Zawłocki, figury Maryi i św. Jana – Stanisław Trybała. W bocznej nawie – wizerunek Matki Bożej Pocieszenia, przeniesiony z drewnianej XIX-wiecznej kaplicy, a na prawo od ołtarza – baptysterium nawiązujące stylistyką do symboli życia, z ikoną Michała Płoskiego ‘Chrzest Pana Jezusa’ i witrażem w tle. Kościół jest obszerny i wysoki, o pow. ok. 600 mkw.

Czy wiesz, że…
Zachował się oryginalny zapis, iż od 1 września 1872 r. w drewnianej kaplicy odprawiały się Msze św. we wspomnienie św. Mikołaja, św. Izydora oraz kilka razy w miesiącu.

Odpust: NMP Matki Kościoła – poniedziałek po Uroczystości Zesłania Ducha Świętego