KIELCE, Ducha Świętego

Adres:
25-437 Kielce, Osiedle Na Stoku 1, skr. poczt. 856
tel. kanc. 41-331-28-81

www.duchswietykielce.pl

liczba mieszkańców: 10 551

Proboszcz:
ks. Marek Czarnota, mgr teol., KHK, ur. 1959 (Kosmolów – diec. sosnowiecka), wyśw. 1984, mian. 2010

Wikariusze:
ks. Adam Kaczmarczyk, mgr teol., ur. 1981 (Kozłów Małogoski), wyśw. 2005, mian. 2013
ks. Krzysztof Zapała, ur. 1966 (Chełmce), wyśw. 1991, mian. 2016
ks. Paweł Sorbian, mgr lic. teol., ur. 1981 (Piekoszów), wyśw. 2007, mian. 2018
ks. Michał Żak, mgr teol., ur. 1988 (Oleśnica), wyśw. 2015, mian. 2018

Rezydent:
ks. Krzysztof Jaskułka, mgr teol., mian. 2017

Dom zakonny:
Siostry Służki NMP
25-437 Kielce, Os. Na Stoku 50/54
tel. 41-362-40-01

Rys historyczny:
Historia parafii Na Stoku w Kielcach liczy ponad dwadzieścia lat. 20 grudnia 1986 r. ówczesny biskup kielecki Stanisław Szymecki erygował duszpasterstwo „Na Stoku” pw. Ducha Świętego, a 16 marca 1987 r. ustanowił parafię. Duszpasterzem wspólnoty został ks. Adam Pawlik, wikariusz z parafii bł. Jadwigi. Zanim ziściły się marzenia mieszkańców o własnym kościele, minęło sporo czasu. Ówczesne władze sprawiały bardzo dużo problemów. Pierwsza Msza Św. na poświęconym placu pod budowę przyszłego kościoła miała miejsce 6 maja 1987 r. Już jesienią tego roku stanęła kaplica, a w grudniu 1991 r., kiedy proboszczem został zasłużony dla parafii ks. Józef Doniec, zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Kościoła. Projekt Świątyni wykonali architekci z Warszawy – Jacek i Tomasz Kwiecińscy. Symboliczną pierwszą łopatę wykopano w maju 1994 r. W tym samym roku ukończono fundamenty kościoła. W 1998 r. w mury nowej Świątyni wmurowano kamień węgielny. Już w 2001 r. parafianie mogli uczestniczyć we Mszach Św. w nowym kościele. W kolejnych latach wykonano instalację elektryczną, wykończono wnętrze oraz elewację. Dwuspadowy dach kościoła wieńczy sygnaturka. W prezbiterium znajduje się dużych rozmiarów witraż przedstawiający Gołębicę Ducha Świętego. W kaplicy – obraz MB Częstochowskiej. Wnętrze zdobi portret Jana Pawła II oraz obraz Jezusa Miłosiernego. Projekt wyposażenia prezbiterium autorstwa pana Janusza Sobczyka z Warszawy realizuje nowy ksiądz proboszcz Marek Czarnota.

Odpust: Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Czy wiesz, że...
W parafii prężnie działa Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które skupia około czterdziestu osób. SRK inspiruje od lat wiele inicjatyw: festyny rodzinne, wyjazdy integracyjne, akcje charytatywne, pielgrzymki. W parafii posługują Siostry Służebniczki Najświętszej Marii Panny. Uczą religii, opiekują się scholką, pomagają w zakrystii.