KIELCE - PODHALE, Św. Jana Chrzciciela

Adres:
25-212 Kielce, ul. Oboźna 5
tel. 41-361-82-48

liczba mieszkańców: 4 855

Proboszcz:
ks. Tadeusz Pytel, mgr lic. teol., kap. J. Św., KHK, ur. 1953 (Bebelno), wyśw. 1978, mian. 1988

Wikariusz:
ks. Bartosz Wąsat, mgr teol., ur. 1986 (Secemin), wyśw. 2012, mian. 2018

Pomoc duszpasterska:
ks. Dariusz Snochowski, mgr teol., ur. 1985 (Piekoszów), wyśw. 2011, mian. 2016 - student KUL

Rys historyczny:
Powstanie parafii na Podhalu w Kielcach wiąże się z rozbudowującymi się jeszcze na początku lat 80-tych tu nowymi osiedlami. Do momentu utworzenia parafii ludzie uczęszczali na Msze św. do katedry. Parafię powołano dekretem bpa Stanisława Szymeckiego. Priorytetem wówczas było utworzenie jakiegoś punktu do katechizowania. Staraniem pierwszego proboszcza ks. Józefa Zdradzisza i parafian powstał dom parafialny mieszczący salki katechetyczne i kaplicę, plebanię, rozpoczęto budowę kościoła.

Kamień węgielny pod budowę kościoła poświęcił i wmurował w 1988 roku bp Stanisław Szymecki. W pierwszej Mszy św. w nowym kościele parafianie uczestniczyli już w 1998 r. Budowę kościoła kontynuował i kontynuuję prace wykończeniowe obecny proboszcz ks. prałat Tadeusz Pytel, pracujący w parafii od 1988 r.

Duszpasterskie pomysły
Od dwóch lat niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się tzw. nabożeństwa papieskie, które odbywają się w pierwsze soboty miesiąca. Spotkania modlitewne z udziałem grupy ok. 100 osób wprowadził ówczesny wikariusz ks. Adam Wilczyński. Jest katecheza z omówieniem wybranego zagadnienia nauczania Jana Pawła II i modlitwa o jego beatyfikację. Co tydzień w czwartki spotyka się Grono Przyjaciół Seminarium. To dzień poświecony szczególnie kapłanom stąd wierni modlą się o powołania kapłańskie i zakonne oraz w intencji wszystkich kleryków WSD, włączają się liturgię słowa. Członkowie grona wspierają również seminarium materialnie.

Aktywnie działa parafialna grupa Apostolatu maryjnego, która angażuje się w przygotowania różnych ważnych parafialnych wydarzeń. Podobnie Oaza Rodzin i koła różańcowe.

Dziękują za  peregrynację
Całkiem niedawno wspólnota przeżywała bez wątpienia najważniejsze od lat wydarzenie – Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskiej Kopii Obrazu. Szczególne znaczenie miały Misje Święte które prowadzili Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej o. Krzysztof Czepirski, o. Józef Czernecki.  Nauki misjonarzy zapadły w serca parafian.

Na początku października grupa pielgrzymów z parafii wybrała się na dekanalną pielgrzymkę dziękczynną i nocne czuwanie na Jasną Górę, by podziękować za wszystkie łaski otrzymane w tym czasie. Jak każda parafia Podhale także przygotowywało się zarówno duchowo jak  i materialnie. Tuż przed uroczystością Peregrynacji ukończono w kościele wystrój prezbiterium. Pod pastelowym baldachimem zamieszczono motyw Trójcy Świętej. W centrum przykuwa wzrok rzeźba Chrystusa, którą przenika Hostia. Jest to nawiązanie to Przeistoczenia. Na postacią Chrystusa góruje Duch Święty w postaci Gołębicy a u szczytu symbol Boga Ojca.

W kościele nie mogło zabraknąć obrazu patrona parafii Jana Chrzciciela. Boczną nawę przeznaczono na kaplicę Matki Bożej, gdzie odbywają się spotkania z młodzieżą.

Nieco przypominająca z zewnątrz styl góralski bryła świątyni dobrze koresponduje z nazwą dzielnicy. Niedawno kościół został podświetlony z zewnątrz i jest widoczny z głównej trasy dla odwiedzających Kielce. Jak zapowiedział ks. Pytel po ukończeniu wszystkich prac świątynia w najbliższych latach ma  być konsekrowana.

Największym wyzwaniem dla duszpasterzy jest troska o młodzież. Nie jest to łatwe zadanie – przyznaje. Uczniowie uczący się w tutejszym gimnazjum, technikum i liceum należą w przeważającej mierze do innych parafii, stąd kontakt z nimi poza szkołą raczej znikomy.

Odpust: Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca