KIELCE, Św. Jadwigi Królowej

Adres:
25-430 Kielce, Skwer Św. Jadwigi 1
tel. prob. 41-331-30-33, wik. 41-331-88-88

www.jadwiga-kielce.pl
kontakt@jadwiga-kielce.pl

liczba mieszkańców: 13 815

Proboszcz:
ks. Andrzej Kaszycki, dr teol., prał. KKK, ur. 1963, (Skawina – archidiec. krakowska), wyśw. 1989, mian. 2016

Wikariusze:
ks. Zbigniew Rapcia, mgr lic. teol., ur. 1978 (Dębno), wyśw. 2003, mian. 2017
ks. Jarosław Stanoch, ur. 1973 (Gołcza), wyśw. 1998, mian. 2019
ks. Rafał Borecki, mgr lic. teol., ur. 1983 (Pińczów, NMP), wyśw. 2008, mian. 2020

Rezydent:
ks. Wiesław Jasiczek, kap. J. Św., KHK, ur. 1940 (Wrocieryż), wyśw. 1965, mian. 2015

Pomoc duszpasterska:
ks. Paweł Samiczak, mgr teol., ur. 1987 (Kielce, Miłosierdzia Bożego), wyśw. 2012, od 2020

Rys historyczny:
Na pierwszą Mszę św. pod przewodnictwem bpa Edwarda Materskiego, w kaplicy (w dawnym kurniku) przyszło kilku księży i zaledwie kilka osób. Niewielu wiedziało o lokalizacji kaplicy i chyba nikt nie wierzył, że do takiego miejsca przyjedzie Biskup.

Tak wspomina początki ks. prałat Wiesław Jasiczek, mianowany duszpasterzem w 1980 r., do dziś proboszcz parafii. Aż trudno uwierzyć jak bardzo od tego czasu rozrosła się wspólnota parafialna św. Jadwigi Królowej w Kielcach. Kościół widać niemal z każdego miejsca w mieście. Nie tylko bryłę, ale przede wszystkim rozwijającą się wspólnotę.

Osiedle Świętokrzyskie zajmowało wówczas jedną trzecią powierzchni, reszta była dopiero w budowie. Adaptacja kurnika i urządzenie w nim kaplicy wymagały wiele wysiłku. Po obu stronach budynku rozlokowano skromne salki do katechezy. Wszystkie prace prowadzono pod kontrolą Urzędu Wyznań, który czynił wiele trudności w rozbudowie oraz w przyznaniu pozwolenia na budowę nowego kościoła dla powiększającej się parafii. W pracach pomagali ludzie, także księża i klerycy z kieleckiego Seminarium. Na pasterkę w 1980 r. przyszło już więcej osób, chociaż drogi dojazdowej, która jest obecnie, jeszcze nie było. Ludzie brnęli więc przez śnieg. W 1981 r. bp Jan Gurda poświęcił krzyż, zaś w 100. rocznicę ponownego zaistnienia diecezji kieleckiej, 28 grudnia 1982 r. bp Stanisław Szymecki erygował parafię pw. św. Jadwigi Królowej. Długo Ksiądz Proboszcz z wiernymi czekał na zezwolenie na budowę kościoła. W końcu marzenia ziściły się we wrześniu 1985 r. Pracami kierował inż. Grzegorz Bauer – autor projektu świątyni. Jego śmierć spowodowała przerwanie robót. Wspólnota, poszukując kompetentnego inżyniera, który mógłby sprostać temu wyzwaniu, rozpoczęła w tym czasie budowę plebanii. Prace wznowiono pod kierownictwem Andrzeja Strzeleckiego i Bogdana Cioka.

Odpust: św. Jadwigi Królowej – 8 czerwca

Czy wiesz, że…
3 czerwca 1991 r., kiedy Jan Paweł II zmierzał na lotnisko do Masłowa, jadąc ul. Warszawską, pobłogosławił budujący się kościół. Wielkie chwile wspólnota przeżyła we wrześniu 1985 r., kiedy na placu budowy odbyła się uroczystość związana ze sprowadzeniem relikwii św. Jadwigi z udziałem kard. Franciszka Macharskiego oraz wszystkich biskupów kieleckich. Św. Jadwigę, czczoną w relikwiach, witało wówczas 40 tys. wiernych. – To było największe zgromadzenie w historii parafii – wspomina dziś ks. Jasiczek. W kościele znajduje się drugi relikwiarz św. Jadwigi Królowej. Sprowadzono go staraniem ks. Jasiczka i delegacji po wizycie Jana Pawła II na Wawelu. Wejście do nowego kościoła w 1995 r. było wielkim świętem w parafii. – W procesji z Panem Jezusem przeszliśmy z kaplicy do nowego kościoła – wspomina ks. Jasiczek. – Świątynia była w stanie surowym. Dawne budynki parafii z kaplicą przy dzisiejszej ul. Bęczkowskiej aż do chwili powstania parafii św. Pawła Apostoła nadal służyły celom duszpasterskim parafii św. Jadwigi Królowej. W nowym kościele powoli wykonano posadzki, tynkowanie, szklenia. Kościół jest prawie ukończony. Powoli kompletowane jest wyposażenie, zamówiono już stacje drogi krzyżowej, w przyszłym roku ma powstać parking.  Wspólnota liczy obecnie 14 tys. mieszkańców i obejmuje także osiedle Słoneczne Wzgórze. Aby objąć opieką duszpasterską wszystkich, potrzeba zbiorowego wysiłku kilku kapłanów. Księża wikariusze, siostra oraz trzy katechetki świeckie uczą religii w XI Liceum Ogólnokształcącym i gimnazjach.