KIELCE, Św. Józefa Oblubieńca NMP

Adres:
25-671 Kielce, ul. Kazimierza Smolaka 11
tel. 509-879-308

www.osj-kielce.pl

liczba mieszkańców: 1 258

Proboszcz:
ks. Tadeusz Skolimowski OSJ, mian. 2019

Dom zakonny:
Zgromadzenie Oblatów Św. Józefa
25-655 Kielce, ul. Smolaka 11, tel. 509-879-308
ks. Andrzej Soroczuk OSJ

Rys historyczny:
Parafię św. Józefa Oblubieńca, istniejącą od 1993 r., prowadzi Zgromadzenie Oblatów św. Józefa. Początki obecności oblatów w diecezji kieleckiej to lata powojenne. Gdy ojcowie musieli opuścić Kresy po II wojnie światowej, znaleźli się m.in. na Kielecczyźnie, a bp Czesław Kaczmarek przydzielił im dom przy ul. Łódzkiej z przyległym polem, które odtąd uprawiali na potrzeby kieleckiego seminarium. Parterowy budynek, potocznie nazywany „Caritasem” mieścił niewielką kaplicę, w której z czasem bracia zaczęli odprawiać Mszę św. dla okolicznej ludności.

Bp Kazimierz Ryczan erygował nową parafię 5 października 1993 r., przy istniejącej kaplicy Zgromadzenia Oblatów św. Józefa. Wydzielono ją z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Niewachlowie, Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach i św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach.

28 maja 1994 r. bp Mieczysław Jaworski poświęcił plac pod budowę kościoła parafialnego. W kwietniu 1995 r. rozpoczęto pierwsze prace przy budowie kościoła. W 2001 r., pokryto jego dach, zbudowana została wieża kościelna i postawiono na niej krzyż. W 2002 r. nastąpiła przeprowadzka do nowego kościoła i plebanii. Jest on wykończony wewnątrz, pomalowany, trwa wyposażanie wnętrza. Autorem projektu architektonicznego kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, jest Andrzej Głowacki.

Czy wiesz, że…
Założycielem Zgromadzenia Oblatów św. Józefa jest św. Józef Marello. Zgromadzenie powstało 14 marca 1878 r. w Astm (północne Włochy). Marello jako sekretarz biskupa diecezjalnego znał ówczesną sytuację Kościoła w Asti; pisał: „Prawie nikt nie myśli o praktykowaniu rad ewangelicznych… nowicjaty zakonne uczyniono pustyniami… Czy zakonnicy wypełnili swój czas? Z pewnością nie. Rady ewangeliczne muszą być i dzisiaj kontynuowane przez wielu chrześcijan, gdyż w przeciwnym razie Jezus nauczałby na ziemi na próżno”.

Odpust: św. Józefa – 19 marca