KIELCE, Św. Józefa Robotnika

Adres:
25-545 Kielce, ul. Turystyczna 3
tel./fax kanc. 41-331-21-33
prob. 41-362-37-37
wik. 41-310-70-45; 41-310-70-46

www.jozef-kielce.pl
jozef.kielce@gmail.com

www.siostryboskiejopatrznosci.pl

liczba mieszkańców: 23 549

Proboszcz:
ks. Jan Iłczyk, prałat, KKW, mgr teol., ur. 1948 (Irządze), wyśw. 1971, mian. 1998

Wikariusze:
ks. Konrad Walerczak, mgr lic. teol. ur. 1973 (Kielce, Ducha Świętego), wyśw. 2003, mian. 2015
ks. Piotr Białek, mgr teol., ur. 1986 (Kielce, św. Jana Chrzciciela), wyśw. 2012, mian. 2016
ks. Michał Kościański, mgr lic. teol., ur. 1980 (Koniecpol, Trójcy Świętej), wyśw. 2008, mian. 2017
ks. Rafał Kupczyk, mgr teol., ur. 1985 (Stojewsko), wyśw. 2013, mian. 2017
ks. Robert Kowalski, mgr teol., ur. 1978 (Daleszyce), wyśw. 2005, mian. 2018
ks. Wojciech Piątkowski, mgr teol., ur. 1989 (Szczukowice), wyśw. 2015, mian. 2018

Pomoc duszpasterska:
ks. Artur Płaziński, mgr. teol., ur. 1989 (Mstyczów), wyśw. 2014, od 2020

Rezydent:
ks. Grzegorz Jędrzejczyk, KHK, dr teol., ur. 1975 (Świętomarz), wyśw. 2000, od 2012

Domy zakonne:
Siostry Pasjonistki

25-557 Kielce, ul. Turystyczna 3
tel. 41-332-32-74

Siostry Boskiej Opatrzności
25-557 Kielce, ul. Turystyczna 17
tel. 41-331-57-63
www.siostryboskiejopatrznosci.pl

Rys historyczny:
Parafię erygował w 1958 r. bp Czesław Kaczmarek, wydzielając nowy okręg parafialny z macierzystych parafii Św. Wojciecha i katedralnej. Władze nie wydały zezwolenia na budowę kościoła, dlatego w 1958 r. staraniem ks. Tadeusza Cabańskiego wzniesiono tymczasową kaplicę, według projektu inż. Adama Klimka. Jej wnętrze zaprojektowała Izabella Borowska. Kaplicę poświęcono 21 września 1958 r. Tabernakulum i figurę Św. Józefa-Robotnika wykonała Zofia Wolska. Zakupiono obraz MB Nieustającej Pomocy. W 1961 r. powieszono dzwony na prowizorycznej dzwonnicy. Zezwolenie na budowę Świątyni parafia otrzymała w 1973 r. Budowniczym kościoła Św. Józefa Robotnika był ks. proboszcz Jan Kudelski. Dwukondygnacyjną Świątynię reprezentującą współczesną architekturę sakralną zaprojektowali: Władysław Pieńkowski, Marian Szymanowski, Kinga Pieńkowska-Osińska. Kamień węgielny pochodzący z Grobu Św. Piotra w Rzymie (poświęcony przez papieża Pawła VI) 10 października 1976 r. wmurował bp Jan Jaroszewicz. W 1983 r. zaczęto odprawiać Msze Św. w górnym kościele. Po ponad dwudziestu latach budowy Kościół konsekrował 19 listopada 1995 r. abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce. Przy wejściu głównym do kościoła umieszczono na kolumnie figurę Św. Józefa z Dzieciątkiem (rzeźba Jerzego Sikorskiego). Po północno-zachodniej stronie stoi wysoka dzwonnica. Świątynia na planie ćwiartki koła jest dwupoziomowa o zasadniczo jednoprzestrzennym wnętrzu. Sklepienie budowli pokrywają monumentalne, ażurowo powycinane żebra, zbiegające się promieniście nad ołtarzem głównym. We wnętrzu górnego kościoła wykonywane są obecnie szeroko zakrojone prace nad jego wystrojem. Autorem koncepcji nowego wystroju jest artysta rzeźbiarz prof. Wincenty Kućma. Istniejący ołtarz z marmuru kararyjskiego wykonał Jerzy Sikorski. Stacje drogi krzyżowej zostały wyrzeźbione przez Annę Grocholską. W nawie umieszczono ołtarze MB Nieustającej Pomocy oraz Św. Józefa. W tym ostatnim znajduje się kopia cudownego obrazu Św. Józefa z Kalisza wykonana przez Krzysztofa Jackowskiego. Organy wykonał Zakład Organowy Jana Zycha. W dolnym kościele ołtarz główny zdobi figura MB Fatimskiej – oryginalnych rozmiarów, przywieziona z Portugalii, usytuowana nad złoconym tabernakulum. W krypcie przedpogrzebowej – freski Łucji i Józefa Ośminów. Kościół Św. Józefa Robotnika jest diecezjalnym sanktuarium Św. Józefa Robotnika, z którym chętnie identyfikują się czciciele Świętego, zwłaszcza ludzie pracy.

Odpusty: św. Józefa Robotnika – 1 maja
św. Józefa Oblubieńca NMP - 18 marca

Czy wiesz, że...
W 2010 r. na placu przed kościołem stanął pomnik „Papieża Odpoczywającego”. Monument Jana Pawła II wykonał rzeźbiarz Czesław Dźwigaj.

W 2014 r. kościół został ogłoszony Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny.