KIELCE, Św. Pawła Ap.

Adres:
25-411 Kielce, ul. Wileńska 1
tel. 41-368-57-03; 41-368-58-13

www.rmissio.pl
r.missio@complex.com.pl

liczba mieszkańców: 63

Proboszcz:
ks. Marian Królikowski, KHK, mgr lic. teol., ur. 1962 (Janina), wyśw. 1991, mian. 1995,

Wikariusze:
ks. Sylwester Wójcik, mgr teol., ur. 1973 (Radomice), wyśw. 2008, mian. 2008

Przy parafii:
1. Centrum Modlitwy i Ewangelizacji „Św. Pawła”
25-411 Kielce, ul. Wileńska 1, tel./fax: 41-368-58-13

2. Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia św. Pawła”
25-411 Kielce, ul. Wileńska 1, tel.: 41-368-57-03
www.rmissio.pl
r.missio@complex.com.pl

3. Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny „Św. Pawła” w Kielcach

Rys historyczny:
Powstanie parafii św. Pawła Apostoła w Kielcach łączy się z istniejącą tu od 1993 r. Szkołą Nowej Ewangelizacji. W dniu 28 czerwca 1997 r. bp Kazimierz Ryczan powołał do istnienia Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Koinonia Św. Pawła”. Z czasem powstało Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła. Jego celem jest formacja ewangelizatorów.

7 grudnia 2004 r. decyzją bpa Kazimierza Ryczana, na potrzeby rozwoju Wspólnoty „Koinonia św. Pawła” i dzieła Nowej Ewangelizacji powstała parafia św. Pawła Apostoła. Parafia jest oparta na życiu i posłudze Wspólnoty, której duchowość oddziałuje na wiernych.

Kościół i pomieszczenia powstały w zaadoptowanych i wyremontowanych budynkach należących dawniej do parafii św. Jadwigi Królowej, które zostały przekazane młodej Parafii. W kościele po lewej stronie znajduje się ołtarz Słowa Bożego, po prawej tabernakulum. Na bocznych ścianach znajdują się ikony Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Pawła – tę drugą wykonał artysta i pisarz ikon Michał Płoski. Stacje Drogi Krzyżowej wykonane są w drewnie.

W obrębie Koinonii działa Stowarzyszenie Życia Apostolskiego św. Pawła, w której posługują księża - bracia i siostry. Składają oni śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.

Odpust: Nawrócenia św. Pawła Apostoła - 25 stycznia;
św. Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca