ŁYSAKÓW, Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Adres:
28-300 Jędrzejów, Łysaków II 50
tel. 41-385-74-54

liczba mieszkańców: 1 461

Proboszcz:
ks. Zbigniew Klepacz, ur. 1960 (Stopnica), wyśw. 1988, mian. 2010

Kaplice:
Zagaje (pw. Pana Jezusa Miłosiernego)

Rys historyczny:
Kościół parafialny w Łysakowie powstawał w latach 1958-64. Jego budowniczym był proboszcz parafii Trójcy Świętej w Jędrzejowie - ks. Piotr Styczeń. Kościół, jak to zapisano w dokumencie erekcyjnym, „powstał dzięki ofiarności parafian oraz przy wydatnej pomocy parafii Świętej Trójcy”. Projekt architektoniczny bryły wykonał Piotr Bożek. Wnętrze zaprojektowały Teresa Tylko i Teresa Pałysiewicz. W ołtarzu głównym – witraż Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wykonany przez Marka Janka, artystę z Krakowa. Od 1965 r. świątynia była kościołem rektoralnym. Parafię Łysaków pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, wydzieloną z parafii Trójcy Świętej w Jędrzejowie, erygował bp Jan Jaroszewicz 29 czerwca 1975 r. Kościół poświęcił w 1990 r. ówczesny biskup diecezjalny Stanisław Szymecki.

Czy wiesz, że…
Miejscowość Łysaków pojawia się w źródłach już w I poł. XII w., a dokładniej w 1153 r. jako Lyszakowo. Kronikarz Jan Długosz w Liber Beneficiorum wzmiankuje zaś Lysszakowo. W XII w. arcybiskup krakowski przekazał wieś klasztorowi cystersów w Jędrzejowie. Łysaków pozostawał własnością cystersów aż do momentu kasaty klasztoru w 1819 r. To tutaj znajdował się jeden z 15 folwarków należących do zakonników.

W 1827 r. wieś Łysaków miała 36 domów i 337 mieszkańców.

W pobliżu lasu w Łysakowie znajduje się murowana z cegły kapliczka, najstarsza na tym terenie. Powstała pod koniec XIX w. Zdobi ją obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.

W Zagaju znajduje się kaplica Jezusa Miłosiernego wybudowana w latach 1986-1990. Poświęcił ją w 1990 r. bp Mieczysław Jaworski.

Odpust: MB Nieustającej Pomocy – ostatnia niedziela czerwca