NASIECHOWICE, Św. Wita, Modesta i Krescencji mm.

Adres:
32-200 Miechów, Nasiechowice 88
tel. 41-383-50-20

liczba mieszkańców: 1 241

Proboszcz:
ks. Marek Wieczorek, mgr teol., ur. 1967 (Pińczów św. Jana), wyśw. 1994, mian. 2016

Rys historyczny:
Ks. Jan Wiśniewski w swojej monografii dotyczącej dekanatu miechowskiego (t. 2, s. 137–138) twierdził, że wzmianki „w dokumentach miejscowych” podają, iż Kościół istniał tu już w 1254 r., a w 1326 r. „Szymon (de Nasankowicz) był tu plebanem”. W latach 1325–1327 parafia Nasiechowice należała do dekanatu Pałecznica, potem do Wrocimowic. Nie wiadomo, co stało się z drewniana Świątynią – czy spłonęła, jak to często miało miejsce, czy też została zniszczona przez czas. Jedno jest pewne, że w połowie XV w. „stał w Nasiechowicach Kościół parafialny, murowany, pod wezwaniem Św. Wita”. Pod koniec XVIII w. Kościół wymagał gruntownego remontu. Niestety kapłan, który go podjął, zmarł, a po jego Śmierci przez dziesięć lat nie było proboszcza. I tak „Kościół nie wyrestaurowany doszedł do ruiny”. Dopiero w 1810 r. ks. Stanisław Korkoszyński, objąwszy probostwo w parafii, zajął się odnawianiem Świątyni. Ale biedna parafia nie mogła udźwignąć trudów jej renowacji. Proboszcz zatem „dach pokrył tymczasowo słomą i zrobił rodzaj kruchty przy wielkich drzwiach”. Po jego Śmierci budowla znów popadła w ruinę. Kościół zamknięto, a dziekan – ks. Marcinkowski, proboszcz z Niedźwiedzia – „przeniósł nabożeństwo do karczmy w 1839 r. zamienionej na kaplicę, w której odprawiano nabożeństwa przez lat cztery”. Kolejny proboszcz, ks. Powązka, „wzniósł sygnaturkę, Kościół gontem okrył i splantował cmentarz kościelny”. W 1885 r. Świątynię odrestaurowano; miejscowy dziedzic Cypryan Bzowski dał na ten cel kamienie i potrzebne fundusze. Ks. Zakowski zbudował nową zakrystię. Obecny Kościół jest jednonawowy. Od północy przylega doń kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa, dobudowana ok. 1935 r. Ołtarz główny – rokokowy, z obrazami Koronacji Matki Bożej, barokowym, i Św. Izydora, malowanym przez Wojciecha Gersona. Dwa ołtarze boczne – barokowe z obrazami: Św. Magdaleny, autorstwa wspomnianego malarza, i Matki Bożej z Dzieciątkiem, barokowym, w sukience późnobarokowej z 2. poł. XVIII w. Prace konserwatorskie prowadzono w kościele w 1975 r. Na terenie parafii, w Pojałowicach, znajduje się kaplica zbudowana w 1763 r., przebudowana w 1883 r., a gruntownie odremontowana w 2008 r.

Odpust: Świętych Wita, Modesta i Krescencji – 15 czerwca

Czy wiesz, że...
W 1620 r. hrabia Joachim Tarnowski podarował Nasiechowice Akademii Krakowskiej. Od tego czasu wieś była przekazywana przez uczelnię kolejnym dzierżawcom. Fakt ten spowodował duże zubożenie miejscowej ludności, gdyż nowi zarządcy wprowadzali coraz to większe obciążenia dla okolicznych chłopów, wpędzając ich w biedę.  W połowie XIX w. nieliczni parafianie brali udział w nabożeństwach czy Mszach Św., czego powodem było ich skrajne ubóstwo. Niektórzy przychodzili w niedzielę do kościoła – jak podkreśla ks. J. Wiśniewski: „boso i licho odziani. Inni, nie mając ubrania i cierpiąc nędzę, siedzieli w domu” (t. 2, s. 138). Na początku XX w. poprawiła się dola okolicznych chłopów. W 1904 r. w Nasiechowicach powstała Spółdzielnia Mleczarska i Kasa Stefczyka. Wspomniane instytucje zostały założone przez ówczesnego proboszcza ks. Bronisława Sokołowskiego. W lesie, na obrzeżach wsi Nasiechowice, znajduje się pomnik ofiar pacyfikacji, jaką w 1943 r. przeprowadzili tu Niemcy. Każdego roku odprawiana jest w tym miejscu pamięci Msza Św. polowa za pomordowanych Polaków. W przedsionku kościoła w Nasiechowicach umieszczona została płaskorzeźba przedstawiająca... smoka. Rzecz niespotykana w innych Świątyniach.