OJCÓW–GRODZISKO, Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Rzemieślnika

Adres:
32-043, Skała, Grodzisko 5
tel. 12-452-61-16

liczba mieszkańców: 198

www.ojcow-grodzisko.pl

Proboszcz:
ks. Stanisław Langner, mgr lic. teol., KHK, ur. 1956 (Żychcice – archidiec. katowicka), wyśw. 1984, mian. 2008, tel. 600-450-334

Dom zakonny:
Bracia Albertyni
32-047 Ojców 64
tel. 12-389-20-25

Rys historyczny:
To jedno z najbardziej urokliwych miejsc Ojcowskiego Parku Narodowego. Skalne masywy wapieni, dookoła zieleń, a w niej nieco schowany mały drewniany kościółek św. Józefa Rzemieślnika z ażurową wieżyczką, wzniesiony na betonowych filarach, ułożonych w rzece Prądnik.

Powstał z przebudowanej łaźni zdrojowej w 1901 r., z polecenia dyrektora uzdrowiska „Goplana”. Nie było zgody cara do budowania nowych kościołów na terenie zaboru, dlatego kaplicę usytuowano na wodzie. Kościółek wzniesiono w stylu zakopiańskim z elementami stylu szwajcarskiego. W prezbiterium – ołtarz Matki Bożej, po bokach, w ołtarzach przypominających dachy chat góralskich – obrazy: św. Józefa oraz papieża Piusa V. Epokę zaborów przypominają symbole nad ołtarzem głównym – dwa orły, a pod nimi trzy węże – czyli trzej zaborcy.

Ojców to „młoda” parafia, bo erygowana 29 czerwca 2008 r. Wspólnotę parafialną tworzy zaledwie 180 wiernych. Przez długie lata opiekunami kościółka byli bracia albertyni, prowadzący Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn. Pustelnia bł. Salomei

W połowie drogi między Ojcowem a Pieskową Skałą znajduje się Grodzisko. Zachowały się średniowieczne wały obronne z fosą, fragmenty murów zamku, Pustelnia bł. Salomei Piastówny.

Początki Grodziska sięgają czasów księcia śląskiego Henryka Brodatego. Z myślą o zjednoczeniu Królestwa wzniósł on w połowie XIII w. gród warowny na jurajskiej skale, ale zniszczył go Konrad Mazowiecki w czasie walk o tron krakowski. W 1257 r. przeniosły się tu z Zawichostu siostry klaryski, chroniąc się przed  najazdami tatarskimi i litewskimi. Klasztor ich stał się świadkiem świętości klaryski i księżny – bł. Salomei Piastówny – siostry Leszka Białego i wdowy po Kolomanie, królu halickim. Tu żyła i umarła w opinii świętości. Klaryski przeniosły się do Krakowa kilkadziesiąt lat po jej śmierci, a Grodzisko na trzy stulecia opustoszało.

W 1642 r. z fundacji sióstr powstała nowa kaplica Najświętszej Maryi Panny. W 1672 r. Salomea ogłoszona została błogosławioną. W drugiej poł. XVII w.  powstał okazały kompleks architektoniczny. Jego twórcą był  spowiednik klarysek, profesor i rektor Akademii Krakowskiej ks. Sebastian Piskorski. W obrębie Pustelni bł. Salomei znajduje się: kościół Wniebowzięcia NMP z Ogrójcem, Kolumna bł. Salomei, trzy sztuczne groty kaplice: Jaskinia św. Marii Magdaleny, Pusty grób Marii i Jaskinia św. Jana Chrzciciela – wszystkie usytuowane w jednym budynku. Można zobaczyć  także zrekonstruowany budynek Pustelni bł. Salomei. Na otaczającym kompleks murze, znajdują się  rzeźby krakowskiego artysty – Kazimierza Kaliskiego. Przedstawił trzy wzorowe średniowieczne małżeństwa: Bolesława Wstydliwego i św. Kingi, Kolomana mąż Salomei, Henryka Brodatego i Jadwigę Śląską.

Wiele osób pokochało to miejsce. Już w latach 80. był tu ośrodek oazowy. Od 1997 r. przyjeżdża tu młodzież ze Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Akademickiego. Obecnie trzy domy służą także młodzieży i dzieciom przebywającym tu na wypoczynku.

Czy wiesz, że…
Na dziedzińcu można podziwiać oryginalny monument – to słoń z obeliskiem, symbolizujący cnoty Matki Bożej.

Odpusty: św. Józefa Robotnika – 1 maja
w Grodzisku: Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia