PEŁCZYSKA, Św. Wojciecha b. m.

Adres:
28-425 Złota, Pełczyska nr 44
tel. 41-356-21-34

liczba mieszkańców: 1 028

Proboszcz:
ks. Wojciech Szczęsny, mgr teol., ur. 1971 (Kościelec), wyśw. 1997, mian. 2015

Rys historyczny:
Miejscowość Pełczyska, rozłożona niezwykle malowniczo na terenie Kozubowskiego Parku Krajobrazowego, leży w gminie Złota Pińczowska. Wijąca się w pobliżu rzeka Nida sprawiła, że już w czasach starożytnych osada była zasiedlana przez różne plemiona i ludy, w tym Celtów. Odkryte tutaj kilka lat temu cmentarzyska, bogate kolekcje przedmiotów codziennego użytku i broni, sporo mówią o przodkach tej okolicy.

Erygowanie parafii w Pełczyskach przypada na lata 1194-1195, a pierwsza wzmianka historyczna o kościele pojawia się w 1224 r. Parafię wymieniono w wykazach świętopietrza w 1336 r.

Świątynia, położona na wzgórzu, została zniszczona podczas wojen z Tatarami i Szwedami. Obecny  kościół powstał w 1731 r. Jego fundatorami byli: dziedzic Pełczysk i kasztelan wołyński Jan Paweł Pepłowski i jego żona Zofia z Rejów. To budowla barokowa, murowana, z nawą trójprzęsłową oraz z niższym, zakończonym półkolistą absydą prezbiterium. W 1888 r. kościół konsekrował bp kielecki Tomasz Kuliński.

W barokowej świątyni  największą wartość ma,  umieszczony w ołtarzu głównym, łaskami słynący, obraz Matki Bożej Pełczyńskiej z ok. 1700 r. Madonna ma kołpak wielkoksiążęcy na głowie, a w ręku trzyma trzy złote róże. Obraz przykrywa srebrna suknia XVIII w. Nie do końca znamy pochodzenie tego wizerunku. Wiadomo, że Pani Pełczyńska otaczana jest wielką czcią od wieków, o czym świadczą też liczne wota wokół obrazu.

W rokokowych ołtarzach bocznych – wizerunki św. Katarzyny oraz św. Wojciecha - patrona parafii. W środku znajdują się liczne epitafia z XIX w. Obok kościoła znajduje się wieża z XIX w.

Odpust: św. Wojciecha – 23 kwietnia

Czy wiesz, że…
We wczesnym średniowieczu, nieopodal obecnego kościoła na wzgórzu Zawinica (inaczej Olbrych) mieścił się gród z zamczyskiem. Zamek należał do księcia Władysława Łokietka, z niego   kierował wyprawami kiedy walczył o tron krakowski z Wacławem Czeskim. Na przeł. XIII i XIV w., gród z zamczyskiem oddzielono od części zamieszkałej przez ludność cywilną. Zamek niestety zniszczyły szwedzkie najazdy. Dziś stoją na wzgórzu dwa drewniane krzyże. Ze wzgórza rozciąga się piękna panorama.

Na cmentarzu znajduje się kaplica grobowa rodu Olszowskich.