PIEKOSZÓW, Narodzenia NMP

Adres:
26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 52
tel. 41-306-10-16

www.parafiapiekoszow.pl

liczba mieszkańców: 7 158

Proboszcz:
ks. Zygmunt Kwieciński, mgr teol., KHK, ur. 1960 (Brzeziny), wyśw. 1990, mian. 2010

Wikariusze:
ks. Szymon Usarz, mgr lic. teol., ur. 1981 (Ujanowice – diec. tarnowska), wyśw. 2008, mian. 2016
ks. Karol Rasała, mgr teol., ur. 1988 (Kielce, NS NMP), wyśw. 2020, mian 2020

Dom zakonny:
Siostry de Notre Dame
26-065 Piekoszów
ul. Częstochowska 52
tel. 721-221-951

 

Rys historyczny:
W należącym do rodu Odrowążów Piekoszowie pierwszy kościół parafialny pw. Św. Jakuba Apostoła powstał w 1366 r. Świątynia ta przetrwała do XIX w. W 1807 r. proboszcz ks. Bernard Bzinkowski rozpoczął budowę nowego kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Kościół konsekrował biskup sandomierski Antoni Ksawery Sotkiewicz w 1884 r. To świątynia trójnawowa, murowana z kamienia i cegły z dwiema wysokimi wieżami. We wnętrzu znajduje się obraz Chrystusa Boleściwego w srebrnej sukience z XVIII w. i późnobarokowa chrzcielnica kamienna z XVIII w. Świątynia była remontowana w latach 1950–1960, 1970–1980 i 1992 r. W latach 1985–1993 renowacji poddano także polichromię, ołtarze boczne i główny oraz organy.

Kościół w Piekoszowie to regionalne Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia. Największym kultem otaczany jest słynący łaskami barokowy obraz Matki Bożej Miłosierdzia namalowany w latach 1691–1693. Autorem był nowicjusz zakonu paulinów 24-letni Krzysztof Latecki. Obraz olejny na płótnie przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem na prawej ręce. Maryja przypomina Madonny z obrazów Bartolomé Estébana Murillo (1618–1682). Obraz przekazał w 1700 r. paulin Tobiasz Czechowski ks. Franciszkowi Szczepańskiemu. W 1705 r. miało miejsce szczególne wydarzenie. W Święto Wniebowstąpienia Pańskiego 21 maja Maryja na obrazie zapłakała krwawymi łzami, co zapoczątkowało kult Matki Bożej Piekoszowskiej. Płacz Maryi ludność odczytała w związku z okrutnymi wydarzeniami, jakich doświadczyli mieszkańcy w podczas potopu szwedzkiego. Obecnie obraz znajduje się w ołtarzu głównym parafialnego kościoła. Ufundowali go Wincenty i Aniela Dobieccy – byli właściciele Piekoszowa. Na zasuwie cudownego obrazu – obraz Zesłanie Ducha Świętego z 1925 r.

Matkę Bożą Piekoszowską koronował 8 września 1968 r. kard. Stefan Wyszyński. W styczniu 1983 r. korony skradziono. Rekoronacji obrazu dokonał kard. Józef Glemp w 1986 r. W gablotach w nawie głównej znajdują się od 1902 r. wota osób, które doznały łaski uzdrowienia i innych łask. Wśród wotów są srebrne w postaci: oka, nogi, serca – oznaczające, z jakiej dolegliwości i choroby człowiek został uzdrowiony za wstawiennictwem Maryi. Historię aż 284 przypadków uzdrowień zapisał ks. Mikołaj Złotnicki w książce „Cuda Obrazu Piekoszowskiego” wydanej w 1774 r. we Lwowie. Dla oddania czci Maryi wierni w odpust Matki Bożej Częstochowskiej obchodzą dookoła ołtarz z cudownym obrazem. W 2002 r. wizerunek Matki Bożej Piekoszowskiej umieszczono w herbie Gminy Piekoszów.

Czy wiesz, że...
Pałac w pobliskim Podzamczu Piekoszowskim, ufundowany przez małopolskiego magnata Jana Aleksandra Tarłę w latach 1645–1650, był wierną kopią Pałacu Biskupów Krakowskich. Według legendy podczas uczty urządzonej przez bp. krakowskiego Jakuba Zadzika w jego pałacu w Kielcach zaproszony przez Tarłę hierarcha miał odmówić przyjazdu do Piekoszowa, mówiąc: „po chałupach nie jeżdżę”. Tarło postanowił wybudować identyczną jak biskupia barokową wystawną rezydencję pod Piekoszowem, by pokazać, że również tutaj są pałace. Dziś możemy podziwiać dobrze zachowane mury dawnego pałacu.

W Piekoszowie działa od 1993 r. Dom dla Niepełnosprawnych, którego projektantem jest arch. Andrzej Głowacki. W ośrodku odpowiednio przystosowanym i wyposażonym mieszczą się sale rehabilitacyjne, basen, gabinety lekarskie i specjalistyczne, zakład opiekuńczo-leczniczy, Dom Pomocy Społecznej, Centrum Leczenia oraz kaplica. Co roku odbywają się tutaj unikatowe w formie turnusy rehabilitacyjne z elementami rekolekcji. Na placu przed Domem znajduje się figura Matki Bożej z 1816 r. – to wotum ks. proboszcza Bzinkowskiego.

Odpusty:  Narodzenia NMP – 8 września
Zesłania Ducha Świętego
NMP Matki Kościoła – poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego