PIERZCHNICA, Św. Małgorzaty dz. m.

Adres:
25-016 Pierzchnica, ul. Kościelna 17
tel. 41-353-80-21,
wik. 41-353-82-38

liczba mieszkańców: 2 720

Proboszcz:
ks. Marian Gawinek, KHW, ur. 1952 (Żarnowiec), wyśw. 1980, mian. 2004

Wikariusz:
ks. Adam Ślósarek, ur. 1973 (Bukowno – diec. sosnwiecka), wyśw. 1999, mian. 2019

Rezydent:
ks. Tadeusz Jakubek, ur. 1954 (Skała), wyśw. 1980, mian. 2020

 

Rys historyczny:
W roku 1336 wieś parafialna zwana Pierśnicą opłaciła 3 skojce świętopietrza. Parafia była zapewne powołana już wcześniej, choć metryka samej wsi pozostaje nieznana.

W mrokach dziejów
Wieś, a później miasteczko miały charakter typowo rolniczy. W 1512 r. król Zygmunt Stary nadał osadzie prawo magdeburskie, kolejni królowie poświadczali te postanowienia. Po powstaniu styczniowym Pierzchnica straciła prawa miejskie.

Pod patronatem św. Małgorzaty
Pierwotny kościół w Pierzchnicy istniał już w 1333 r. W tym samym miejscu ok. 1470 r. powstał nowy, drewniany. W aktach parafialnych istnieje szczegółowy opis tego kościoła (z 1776 r.), ilustrujący jego zły stan. Budowa nowej świątyni – z fundacji Macieja Sołtyka i jego żony Małgorzaty, właścicieli Kurozwęk, została zakończona w 1800 r. Konsekracji dokonał w 1808 r., w „niedzielę po św. Jadwidze”, bp Jan Kanty Lenczewski, sufragan lubelski.

Kościół jest klasycystyczny o prostokątnej, trójprzęsłowej nawie, z wyższym jednoprzęsłowym prezbiterium, zamkniętym półkolista absydą. Wystrój wnętrza i uposażenia, choć ulegał pewnym przemianom, zachował elementy z czasów dawnego i początków nowego kościoła.

W ołtarzu głównym jest św. Małgorzata z pierwszych lat XIX w., dwa ołtarze boczne są barokowe. Ołtarz główny był wykonany w 1892 r. przez Pawła Turbasa. Za zasuwą znajduje się figura Serca Jezusowego z 1915 r. W górnej kondygnacji ołtarza jest obraz św. Barbary. W ołtarzu bocznym – urokliwy obraz MB z Dzieciątkiem z początku XX w., u góry – św. Jadwigi Śląskiej, drugiej patronki. Do ciekawych zabytków sztuki sakralnej należą: ołtarz Pana Jezusa Ukrzyżowanego, przeniesiony ze starego kościoła (I. poł. XVII w. ), Madonna z Dzieciątkiem (XVIII w.) czy Zwiastowanie (II poł. XVII w.). Niemym świadkiem historii kościoła są m.in. okucia drzwi – z 1600 roku.

Odpust: św. Małgorzaty – 20 lipca;
św. Jadwigi Śląskiej – w niedzielę po 16 października

Czy wiesz, że…
Najstarsze ślady osadnictwa XI-wiecznego znajdują się w parafialnych Górkach – są świadectwem starego rodowodu okolicy.