PODLESIE, Św. Idziego w.

Adres:
42-235 Lelów, Podlesie, ul. Kościelna 62
tel. 34-355-86-55

liczba mieszkańców: 896

Proboszcz:
ks. Robert Teter, mgr teol., ur. 1972 (Ożarów, diec. sandomierska), wyśw. 1999, mian. 2019

Rys historyczny:
W pobliżu Lelowa, koło Częstochowy leży malownicze Podlesie. Wieś znana była już w średniowieczu. Początki parafii według źródeł, sięgają 1325 r. Nie zachowały się jednak żadne dane o pierwszej świątyni. Druga, drewniana świątynia, pochodząca z I poł. XVII w., została zniszczona przez Szwedów w czasie potopu w 1657 r.

Obecny kościół drewniany o konstrukcji zrębowej, posiada prostokątną nawę zakończoną węższym prezbiterium. Kościół, stojący na szlaku świątyń drewnianych, wzniesiono w 1728 r. z fundacji miejscowego dziedzica Aleksandra Tęgoborskiego, przebudowano u schyłku stulecia. Konsekrował go bp Antoni Kobierski, sufragan kujawsko-pomorski.

Świątynię dedykowano św. Idziemu. Dziś nieco zapomniany święty, w dawnych czasach był bardzo popularny. Szybko przyjęło się powiedzenie „Święty Idzi wszystko widzi”. Był on orędownikiem rodziców starających się o potomstwo. Według tradycji, prawdopodobnie świątynia w Podlesiu miała być wotum wdzięczności dla świętego za obdarowanie dziedzica tutejszych dóbr potomstwem.

Ślady kultu tego świętego w kościele zachowały się do dziś. Obraz nieznanego artysty  Idziego, umieszczony w rokokowym ołtarzu głównym, przedstawia świętego w otoczeniu dwóch aniołów, dzieło pochodzi z I poł. XVIII w. Boczne ołtarze barkowe odrestaurowane razem z głównym w latach 60-tych ubiegłego wieku. Wnętrze zdobi współczesna polichromia. W kościele znajduje się obraz NMP z tajemnicami Różańca Świętego. Obok kościoła stoi drewniana wieża z 1 poł. XVIII w.

Czy wiesz, że…
W Podlesiu  znajduje się  dwór szlachecki i zachowane częściowo zabudowania folwarczne. 

Na skaju wsi zachowały się pozostałości średniowiecznej obronnej siedziby rycerskiej. Grodzisko w formie kolistego kopca otocza fosa.

Odpust: św. Idziego – 1 września