SIECIECHOWICE, Św. Andrzeja Ap.

Adres:
32-095 Sieciechowice, ul. Zakościele 2
tel. 12-388-24-61

www.parafiasieciechowice.pl

liczba mieszkańców: 2 573

Proboszcz:
ks. Tomasz Zięcik, mgr teol., ur. 1964 (Starachowice – diec. radomska), wyśw. 1989, mian. 2015

Wikariusz:
ks. Sebastian Czopek, mgr teol., ur. 1983 (Ełk – diec. ełcka), wyśw. 2011, mian 2022

Kaplice:
Celiny (pw. MB Nieustającej Pomocy)

Rys historyczny:
Nie wiadomo, w którym roku wybudowano w Sieciechowicach pierwszy Kościół. Najstarsza wzmianka o świątyni i parafii pochodzi z 1326 r. Rzecz ciekawa – dokument erekcyjny kościoła, według którego pierwsza Świątynia stanęła w Sieciechowicach w 1312 r., okazał się falsyfikatem. Dziejopisarz Jan Długosz wspomina o kościele w Sieciechowicach w XV w. Świątynia była murowana z cegły, pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła. Prawdopodobnie Kościół opisywany przez kronikarza to ten, który można podziwiać obecnie. Przez wieki przechodził on remonty, zmieniał się jego wystrój, lecz mimo wojen oraz różnego rodzaju klęsk, przetrwał do dnia dzisiejszego. Zachowała się także drewniana zabytkowa dzwonnica, która ostatnio została odnowiona. Prezbiterium kościoła jest jednoprzęsłowe, ołtarze – główny oraz dwa boczne – wykonane są w stylu rokoko. Obecny Kościół został konsekrowany 25 lipca 1624 r. przez bp. Tomasza Oborskiego, sufragana krakowskiego. Zabytkowa Świątynia była wielokrotnie odnawiana, m.in. w latach 1967–1970, w 1985 r. i 1992 r. Na terenie tutejszej parafii, w Celinach, znajduje się kaplica pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zbudowana w 1987 r. Należy również wspomnieć o małej kaplicy w Lesieńcu. Kaplica cmentarna w Sieciechowicach pochodzi z XIX w.

Czy wiesz, że...
W Sieciechowicach na nocleg zatrzymał się król Stanisław August Poniatowski oraz prymas Michał Poniatowski. W zakrystii zachowały się dwa portrety szacownych gości. Pod portretem ks. prymasa nieznany autor umieścił informację, według której „brat króla Polski jadąc do Krakowa, Kościół tu nawiedza, uroczyście przyjęty od ludu i księdza dziekana Pietrzykowskiego”. Abp Poniatowski „wysłuchał Mszy Św. w miejscowym kościele, następnie wygłosił mowę do członków Bractwa Miłosierdzia”, zachęcając wszystkich do okazywania miłosierdzia potrzebującym. Sam dał przykład, obdarowując zebranych złotem oraz wpisując się do księgi bractwa. W Ślad za ks. prymasem w Sieciechowicach pojawił się i król Stanisław August Poniatowski. Pod pamiątkowym portretem umieszczona jest informacja, według której „ksiądz pleban był tak szczęśliwy, że w przyjęciu Pana polubion z nim jadł obiad”. Po noclegu zaś z samego rana ks. proboszcz pół godziny z dostojnym gościem jeszcze rozmawiał i ciepło się z nim żegnał. Do dnia dzisiejszego mieszkańcy Sieciechowic zastanawiają się, jak to możliwe, że tak znamienite osoby odwiedziły ich miejscowość, wszakże jechały z Warszawy do Krakowa, więc wcale nie było im tu po drodze.

Odpusty: Św. Andrzeja Apostoła – 30 listopada
Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia