SKORCZÓW, Matki Bożej Częstochowskiej

Adres:
28-500 Kazimierza Wielka, Skorczów nr 34
tel. 41-352-26-29

liczba mieszkańców: 1 185

Proboszcz:
ks. Jan Będkowski, ur. 1956 (Małogoszcz), wyśw. 1981, mian. 2013

Rys historyczny:
Pierwszym miejscem kultu dla mieszkańców tego terenu była dworska kaplica wybudowana w 1616 r. Według przekazów, kaplica ta miała być wzniesiona przez arian, a po ich odejściu przejęli ją katolicy, właściciele ziemscy. Zabytkowa kaplica stoi do dziś nieopodal kościoła.

Parafię w Skorczowie erygował 20 sierpnia 1958 r. bp Czesław Kaczmarek. W 1958 r. wybudowano kaplicę. W niej do 1975 r. były sprawowane Msze św. Ziemię pod budowę kościoła przekazał bezpłatnie były dziedzic tych terenów. W 1974 r. rozpoczęto pierwsze prace budowlane. Rok później kościół został przykryty dachem, a 26 czerwca 1977 r. bp Jan Jaroszewicz poświęcił nową świątynię, ostatecznie ukończoną w 1983 r. W tym też roku, 22 maja, konsekracji kościoła dokonał bp Stanisław Szymecki wraz z bpem Janem Gurdą. Polichromię wykonano w 1993 r.

Czy wiesz że...
Dużym nabożeństwem w parafii cieszy się św. Ojciec Pio. Jego wizerunek od dawna był przechowywany w świątyni. Do kościoła zostały sprowadzone relikwie Świętego.

Odpust: Matki Bożej Częstochowskiej – 26 sierpnia