SŁAWICE, Św. Wojciecha b. m.

Adres:
32-200 Miechów, Sławice nr 53
tel. 41- 383-50-78

liczba mieszkańców: 684

Proboszcz:
ks. Andrzej Lisowski, KHM, ur. 1958 (Kielce, Św. Stanisława), wyśw. 1985, mian. 2002

Rys historyczny:
Kościół św. Wojciecha w Sławicach przez długie lata należał do bożogrobców, których klasztor mieścił się w oddalonym o 10 km Miechowie. Pierwszą drewnianą świątynię w Sławicach według źródeł (wykazów świętopietrza) wzniesiono w latach 1325-1327. Odnotowano także wówczas istnienie osobnej parafii. Już w 1410 r. kościół przeszedł pod opiekę Miechowitów i pozostał w ich rękach aż do kasaty zakonu. W połowie XVII wieku wzniesiono nową murowaną świątynię  z murami przyporowymi. W latach 1927-1928, kiedy proboszczem był ks. Andrzej Graca, kościół gruntownie przebudowano, dobudowując nawę z wieżą. Konsekrował go bp Augustyn Łosiński w 1930 roku.          

Wnętrze ze ścianami pokrytymi polichromią posiada cechy rokokowe. W barkowym ołtarzu głównym na tle obrazu na płótnie, znajduje się rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego. Na zasuwie - współczesny obraz Matki Bożej. Na nastawie ołtarzowej na krucyfiksem – obraz św. Piotra i Pawła. Uwagę zwraca także tabernakulum w kształcie świątyni – to Kościół w Sławicach okolony kolumnami. Prezbiterium oddzielono od nawy półkolistym łukiem, bogato zdobionym motywami geometrycznymi, roślinnymi, podobnie jak ściany nawy.

Dwa ołtarze usytuowane w rogach nawy  Po lewej ołtarz – Matki Bożej Różańcowej.  Na ołtarzem – wizerunek Trójcy Świętej. Ołtarz otaczają polichromowane postaci świętych: Jana z Kęt i Jana Nepomucena. W prawym rogu nawy – ołtarz św. Wojciecha. U góry – obraz Święta Rodzina, po bokach ołtarza stoją postacie św. Wacława i św. Kazimierza. Ołtarze zdobią dodatkowo rzeźby aniołów. Z boku przy prezbiterium – ambona z półkolistym koszem, zdobionym rokokowymi ornamentami. Chór muzyczny wspierają dwie kolumny.

Wnętrze świątyni poddawano restauracji. Prace konserwatorskie prowadzono w latach 1984-1987. Odnowieniu i konserwacji poddano ołtarze, polichromię. Pod chorem znajduje się współczesny obraz św. Huberta, ufundowany przez Koło Łowieckie „Szarak”, które kultywuje tradycje myśliwskie.

Świątynię opasają mury opatrzone czterema kapliczkami Matki Bożej Kozielskiej oraz św. Floriana. Ogrodzenie wzniesiono z fundacji żołnierza AK, kpt. Piotra Kulera – rodaka i parafianina, zasłużonej postaci przyjaciela dzieci, uhonorowanego Orderem Uśmiechu.  Ogrodzenie to jego wotum za cudowne ocalenie życia w czasie wojny.

Odpust: św. Wojciecha – niedziela po 23 kwietnia

Czy wiesz, że…
Na cmentarzu przykościelnym stoi pomnik zakończony piramidą i kulą. Wyryto na nim herb Pogoń - z wzniesioną ku górze ręką, trzymającą miecz. To nagrobek Pawła Rohlanda, kasjera dóbr królewskich i podstolego przemyskiego, zmarłego w 1817 roku oraz jego żony Barbary z Boryckich, zmarłej w 1821 roku. Na pomniku wyryto napis „Grzeszni wiernych do Boga proszą o westchnienie By ich przyjął do łaski i dał przebaczenie”. Przodkowie Pawła Rohlanda pochodzili prawdopodobnie z Kurlandii lub Inflant. Jednym z synów Pawła i Barbary był generał Franciszek Rohland, urodzony w Sławicach,  uczestnik kampanii napoleońskiej i powstania listopadowego.