SMARDZOWICE, Matki Bożej Różańcowej

Adres:
32-077 Smardzowice nr 1
tel. 12-389-20-50

www.parafiasmardzowice.pl

liczba mieszkańców: 3 127

Proboszcz:
ks. Zdzisław Sideł, KHM, ur. 1968 (Kielce, św. Stanisława), wyśw. 1993, mian. 2017

Wikariusz:
ks. Łukasz Duraj, mgr teol., ur. 1982 (Radziemice), wyśw. 2008, mian. 2017

Kaplice:
Szczodrkowice (pw. Miłosierdzia Bożego)

Rys historyczny:
Według zapisków kronikarskich już w 1325 r. „w Smaszowicach (od XIX wieku Smardzowicach) był kościół parafialny”. Pierwsza świątynia wykonana była z drewna, a patronowała jej św. Małgorzata Dziewica i Męczenniczka. Kościół ten długo służył okolicznym mieszkańcom, lecz w 1570 r. strawił go pożar. Rok później, za sprawą i fundacją Jana Cianowskiego, właściciela Cianowic – wsi, która obecnie należy do parafii, wybudowana została z modrzewia kolejna świątynia. Kościół ten przetrwał w Smardzowicach aż do 1938 r., kiedy został rozebrany i przeniesiony do nowo powstałej parafii Mostek (obecnie diecezja sosnowiecka).

Budowę obecnego kościoła rozpoczęto jeszcze wcześniej, bo w 1907 r. Pierwszą Mszę św. odprawiono w neogotyckim kościele 6 października 1918 r. Na konsekrację kościół czekał kilkadziesiąt lat. 1 kwietnia 1984 r. świątynia została konsekrowana przez ówczesnego bpa Stanisława Szymeckiego.

Do nowego kościoła przeniesiony został łaskami słynący obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obraz ten w uroczysty sposób został koronowany w 1972 r. przez Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyłę. Niestety, korony te zostały skradzione w czerwcu 1984 r. Ponownej koronacji dokonał bp Stanisław Szymecki 12 października 1986 r. Po dwóch latach skradzione, pocięte na części korony, zostały odnalezione. Do dziś można je oglądać w gablocie umieszczonej w kościele.

W świątyni znajduje się wiele zabytków, lecz największą czcią otaczany jest obraz Matki Bożej z XVI wieku nieznanego autora.

Dekretem Prymasa kard. Józefa Glempa z 24 września 1982 r. główną patronką parafii jest Matka Boża Różańcowa z racji sanktuarium maryjnego. Drugorzędną patronką jest św. Małgorzata.

Czy wiesz, że…
W granicach dzisiejszej wsi Smardzowice istniała we wczesnym średniowieczu budowla obronna, która łączy się z tzw. Castrom Wisegrod. Ten gród obronny powstał  w 1231 r. z inicjatywy księcia Konrada Mazowieckiego.

Odpusty: Matki Bożej Różańcowej – w II niedzielę października
św. Małgorzaty – 13 lipca
w kaplicy w Szczodrkowicach: Miłosierdzia Bożego – II niedziela wielkanocna