SOKOLINA, Św. Michała Archanioła

Adres:
28-506 Czarnocin, Sokolina nr 50
tel. 41-351-30-13

liczba mieszkańców: 2 546

Proboszcz:
ks. Tadeusz Śliwa, KHW, ur. 1952 (Rataje), wyśw. 1980, mian. 2010

Wikariusz:
ks. Adam Bałchanowski, mgr teol. ur. 1988 (Samsonów) wyśw. 2014, mian. 2020

Rys historyczny:
Historia

Według parafialnych źródeł pierwsze wzmianki o Sokolinie pochodzą sprzed 1100 r., a najstarszy kościół drewniany istniał już  w 1111 r., zastąpiony kolejnym drewnianym z 1615 r. Obecny murowany został wzniesiony z inicjatywy i fundacji ks. Tomasza Matiaszkiewicza, kustosza skalbmierskiego i proboszcza w Sokolinie. Budowano go w latach 1651-1660.  Konsekracji dokonał bp Mikołaj Oborski w 1665 r. W XVII w. kościół był zrabowany przez Szwedów i wojska węgierskie.

Szkoła w Sokolinie istniała już w wieku XVI. W 1723 r. zostało erygowane Bractwo Różańcowe przy obrazie Matki Bożej. Zbyt mały jak na tutejsze warunki kościół poddano rozbudowie – został on powiększony o piąte przęsło w 1933 r., staraniem dziedziczki z Kamiennej i braci Lech – właścicieli cegielni w Kolosach oraz miejscowych parafian.

Kościół
Nawa kościoła jest barokowa, pierwotnie była czteroprzęsłowa. W 1933 r. dobudowano piąte przęsło oraz prezbiterium i kaplice od północy i południa. W kościele odnajdziemy: wczesnobarokowy ołtarz główny z Panem Jezusem na krzyżu oraz dwa ołtarze boczne przy tęczy barokowe – z obrazami Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Michała Archanioła, patrona parafii.

Ponadto: ołtarz św. Jana Kantego w bocznej nawie, epitafia z XVI, XVII, XIX w., m.in. unikatowe epitafium żeliwne z 1627 r.; lampa wieczysta wykonana ręcznie oraz kamienny barokowy portal (w prezbiterium); oryginalna monstrancja ze św. Michałem Archaniołem; witraże z końca XIX w. (częściowo wymienione na nowe), chrzcielnica.

Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem – to dar dla kościoła prawdopodobnie z fundacji ks. Michała Piechowskiego, późniejszego biskupa. Już w 1699 r. wizerunek miał srebrne suknie, korony, wota. W 1729 r. z inicjatywy ks. J. Łamkowskiego do obrazu sprawiono nową suknię w kształcie ornatu, z dawnych sreber kościelnych. Obraz ten zaliczano do cudownych, co potwierdzają stare wydawnictwa kościelne, np. „Rubrycela diecezji Kieleckiej”, gdzie nazywa go się „łaskawym”. Dzisiaj nadal cieszy się kultem, choć raczej o wymiarze lokalnym.

Czy wiesz, że…
Następca fundatora kościoła, ks. Tomasza Matiaszkiewicza – ks. Michał St. Piechowski, proboszcz w Sokolinie od 1695 r., wychowanek bpa Jana Szembeka – sam został biskupem w 1721 r., ale  nadal pozostawał proboszczem w Sokolinie. Bp Piechowski został pochowany w katedrze przemyskiej, ale kościołowi w Sokolinie zostawił ciekawy księgozbiór, w większości łaciński i najprawdopodobniej ufundował słynący łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, sprowadził także relikwiarz z relikwiami drzewa Krzyża świętego.

W 1704 r. wojska szwedzkie szły do Krakowa przez Sokolinę.

Do lat 80. XX w. funkcjonowała znana nie tylko w okolicy cegielnia braci Lech, w której praca stanowiła źródło utrzymania dla znacznej części ludności.

Odpusty: św. Michała Archanioła – 29 września
Nawiedzenia NMP – 2 lipca