STOPNICA, Św. Piotra i Pawła App.

Adres:
28-130 Stopnica, Pl. Piłsudskiego 1
tel. 41-377-90-43

www.parafiastopnica.pl

liczba mieszkańców: 4 625

Proboszcz:
ks. Janusz Rydzek, mgr teol., KHW, ur. 1961 (Włoszczowa), wyśw. 1986, mian. 2010

Wikariusze:
ks. Michał Woźniak, mgr teol., ur. 1983 (Brzesko, Miłosierdzia Bożego – diec. tarnowska), wyśw. 2020, mian. 2020
ks. Michał Stępień, mgr teol., ur. 1997 (Dobrowoda), wyśw. 2022, mian. 2022

Rys historyczny:
Położona 20 km od Buska Stopnica należy do najstarszych osad polskich. Jej początki sięgają czasów Państwa Wiślan. Już XI w. istniał tutaj ośrodek kościelny. W 1326 r. za panowania króla Władysława Łokietka na wzgórzu stanęła kaplica św. Anny. Zaś kościół farny w stylu gotyckim św. Piotra i Pawła wybudował król Kazimierz Wielki w latach 1349- 1362. Był to kolejny z kościołów ekspiacyjnych za śmierć ks. Baryczki. 

To gotycka świątynia z wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Sklepienie krzyżowo-żebrowe wpierają kolumny.  Do kościoła przylegają: wybudowana na przełomie XV/XVI w. kaplica św. Anny z obrazem św. Anny Samotrzeć  i  barokowa – Matki Bożej Różańcowej z 1645 r., ufundowana przez Adam Hinka herbu Topór. Znajduje się tutaj słynący łaskami  obraz Matki Bożej Stopnickiej w barokowym ołtarzu. W prezbiterium można podziwiać dobrze zachowane antepedium z płaskorzeźbami przedstawiającymi m.in. króla Kazimierza Wielkiego oraz zwornik z głową fundatora kościoła i herbem ziemi dobrzyńskiej. Ołtarz główny zdobią figury św. Piotra i Pawła. 

Na sklepieniu nawy – zachowały się zworniki, z herbami województw ówczesnego Królestwa Polskiego i szlacheckie herby. Do kościoła prowadzi gotycka i renesansowa kruchta – z tablicami pamiątkowymi ku czci bohaterów II wojny światowej  i policjantów i oficerów pomordowanych w Katyniu.

Czy wiesz, że…
W kościele znajdował się gotycki kielich i relikwiarz św. Marii Magdaleny – dar Króla Kazimierza Wielkiego dla kościoła – obecnie w Muzeum Diecezjalnym w Kielcach.

Kościół był złupiony przez Szwedów i wojska Karola Wielkiego w 1655 r., a potem przez księcia Siedmiogrodu – Rakoczego. Ale największych zniszczeń dokonała dopiero II wojna światowa, kiedy świątynia – tak jak wiele budynków w Stopnicy, znajdującej się na linii frontu rosyjsko-niemieckiego – została zniszczona niemal całkowicie. Jej odbudowa trwała w latach 1946-1958.

W 1470 r. urodził się Jan ze Stobnicy, Profesor Akademii Krakowskiej. Autor dzieła „Wstęp do Kosmografii Ptolemeusza”

Prawa miejskie nadał Stopnicy król Kazimierz Wielki  w 1362 r. Wybudował tutaj kościół i zamek. Stopnica po wybuchu reformacji była miastem wielowyznaniowym, panowała tutaj tolerancja religijna. W dobie kontrreformacji starosta stopnicki Krzysztof Ossoliński dla nawracania różnowierców ufundował w Stopnicy (dziś Stopnicy – Kątach Starych) klasztor reformatów (obecnie klasztor oo. sercanów). Budowę  kościoła  w stylu barokowym pw.  Świętych Marii Magdaleny i Franciszka z Asyżu wpierało wiele katolickich rodów szlacheckich. W murach kościoła spoczęła matka słynnego pamiętnikarza doby sarmatyzmu Jana Chryzostoma Paska – właściciela pobliskiej wsi Smogorzów. Klasztor wraz z kościołem został zniszczony w 1944 r.

Odpusty: św. Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca
NMP Królowej – 22 sierpnia
MB Bolesnej – piątek po V Niedzieli Wielkiego Postu