STRADÓW, Św. Bartłomieja Ap.

Adres:
28-506 Czarnocin Pińczowski, Stradów nr 18
tel. 41-351-22-29

liczba mieszkańców: 978

Proboszcz:
ks. Arkadiusz Borusiński, ur. 1972 (Piotrkowice k. Chmielnika), wyśw. 1997, mian. 2015

Rys historyczny:
Pierwsza wzmianka źródłowa o kościele i parafii pochodzi z 1326 r. W 2. poł. XVI w. Świątynia znajdowała się w rękach protestantów, spłonęła w 1656 r. Obecny Kościół drewniany został wzniesiony w 1657 r. przez Władysława Myszkowskiego, wojewodę krakowskiego, rozbudowany w końcu XIX w. Kapitalny remont i przebudowę kościoła przeprowadzono w 1982 r., po czym bp Stanisław Szymecki konsekrował go 24 sierpnia 1985 r. W Świątyni znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, tzw. Stradowskiej, pochodzący z XVII stulecia, w srebrnej sukience z 1879 r. W latach 1980–198l obraz poddano zabiegom konserwatorskim. W kościele zachowała się kamienna chrzcielnica z XVII w. Są także zabytkowe obrazy Chrystusa i Św. Marii Magdaleny z XVII–XVIII w. Obok Świątyni stoi drewniana dzwonnica z końca XVIII w. Remont prezbiterium został przeprowadzony w Roku Jubileuszowym 2000.

Czy wiesz, że...
Obok słynącego łaskami obrazu Matki Bożej Stradowskiej znajduje się tablica, na której zapisano część cudownych uzdrowień. Oto niektóre z nich: „Urodzony Bobola w ciężkiej chorobie z Dobrowody przybywszy – zdrowie odzyskał”; „1680 r. kmiotka z Maleszyc, w sześćdziesiątym roku życia będąc dotąd niepłodną i cierpiąc wiele, udawszy się do cudownej Matki Bożej Stradowskiej, powiła syna”; „1687 – 15 maja Jejmość Pani Anna Kucharska z Motkowic spod Imielna, ofiarując się w ciężkiej chorobie do cudownego Obrazu Matki Bożej w Stradowie, pociechy i uzdrowienia doznała”. Takich zapisów jest więcej i Świadczą one o czci, jaką wierni – nie tylko ze stradowskiej parafii – darzyli i nadal darzą cudowny wizerunek Maryi. W Stradowie znajduje się jedno z największych w Polsce grodzisk, pochodzące z VIII–XII w. Gród wraz z podgrodziami zajmował powierzchnię ok. 25 ha. Do dziś zachowały się dochodzące do kilkunastu metrów wały obronne i zagłębienia fosy. Według najnowszych badań grodzisko w Stradowie istniało w czasach plemiennych (IX–XI w.) i było ważnym ośrodkiem państwa Wiślan.

Odpusty: Św. Bartłomieja Apostoła – 24 sierpnia
MB Królowej Świata – 31 maja