STROŻYSKA, Wniebowzięcia NMP

Adres:
28-136 Nowy Korczyn, Strożyska nr 64
tel. 607-529-590

liczba mieszkańców: 1 961

Proboszcz:
ks. Marek Wesołowski, dr teol., KHKKOP, ur. 1955 (Kostomłoty), wyśw. 1984, mian. 2017

Rys historyczny:
Parafia powstała prawdopodobnie w XII w., jest odnotowana w wykazach Świętopietrza z 1326 r. W 1378 r. właściciel tych ziem Pakosław Pakosławic herbu Półkozic, zaufany dygnitarz Kazimierza Wielkiego, założyciel m.in. Rzeszowa, ufundował w Strożyskach mały gotycki Kościół z olbrzymią obronną wieżą. Z niej właśnie strażnicy wypatrywali wroga. Według Jana Długosza w tej miejscowości w XV w. znajdowała się szkoła oraz dom dla wikariuszy, a Strożyska należały do króla. Proboszczem był w owym czasie Jan Wątróbka ze Strzelcz herbu Oksza. Obecny Kościół został zbudowany z białego kamienia w 1378 r. przez miejscowego dziedzica Michała. Od 1610 r. występuje w źródłach jako konsekrowany. Świątynia mimo dziejowych zawieruch nie ucierpiała. Jedynie wielką wieżę musiano częściowo rozebrać, ponieważ na konstrukcji pojawiły się pęknięcia. Okoliczni mieszkańcy rozbudowali Kościół w latach 1895–1896 w stylu neogotyckim, dodając dwie nowe kaplice oraz nawę główną z prezbiterium. Dopiero II wojna Światowa przyniosła poważne zniszczenia. Mniejsza wieża, która stała na dobudowanej części Świątyni, została doszczętnie rozbita przez pociski i już jej nie podniesiono z ruin. Kościół, odrestaurowany po zniszczeniu w latach 1944–1945, konsekrował w 1946 r. bp Franciszek Sonik. Korpus Świątyni jest dwunawowy. Między nawą i prezbiterium dostawiono po obu stronach kaplice: od południa Matki Bożej, od północy Pana Jezusa, tworzące rodzaj transeptu. W wieży znajduje się tablica erekcyjna z XIV w. Główna nawa Świątyni rozdzielona jest na dwie części kamiennym filarem. Kościół posiada sklepienie krzyżowo-żebrowe, a we wnętrzu ostrołukowe portale.

Czy wiesz, że...
Ta stara osada w przeszłości należała do dóbr królewskich. Na jej mieszkańcach spoczywało ważne zadanie: mieli wypatrywać, czy nie zbliżają się obce wojska albo rokoszanie. Obserwację prowadzono z wysokiej wieży kościelnej, z której do dziś, mimo iż nie jest tak wysoka jak w poprzednich stuleciach, doskonale widać oddalone o wiele kilometrów Busko. Od tej kościelnej strażnicy miejscowość zyskała swą nazwę – Strożyska. Przed II wojną Światową proboszczem w Strożyskach był ks. Jan Francuz. To dzięki niemu powstały w tej miejscowości: Ochotnicza Straż Pożarna, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska i stowarzyszenie Akcji Katolickiej. Ten wspaniały duszpasterz potrafił zjednoczyć wspólnotę, dając ludziom nadzieję na lepsze życie. Niestety, zaraz na początku okupacji ks. Francuz został aresztowany przez Niemców i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Tam 17 września 1942 r. bestialsko go zamordowano. W 2000 r. w kościele została odsłonięta tablica upamiętniająca tego wielkiego kapłana.

Odpusty: Wniebowzięcia NMP – 15 sierpnia
Wszystkich Świętych – 1 listopada