SZCZEKOCINY, Św. Bartłomieja Ap.

Adres:
42-445 Szczekociny, ul. Jana Pawła II 1
tel. 34-355-73-11

www.parafiaszczekociny.pl

liczba mieszkańców: 4 447

Proboszcz:
ks. Jan Jagiełka, dr teol., KHW, ur. 1960 (Bydlin – diec. sosnowiecka), wyśw. 1985, mian. 2020

Wikariusze:
ks. Łukasz Chowaniec, mgr teol., ur.1996 (Jasionna), wyśw. 2021, mian. 2021
ks. Łukasz Prusek, mgr teol., ur. 1982 (Obiechów),  wyśw. 2009, mian. 2022

Dom zakonny:
Siostry Zmartwychwstanki
42-445 Szczekociny, ul. Jana Pawła II 1
tel. 34-355-73-08

Rys historyczny:
Miasteczko Szczekociny  prawa miejskie uzyskało w 1355r. Pierwsza wzmianka źródła o kościele i parafii pochodzi z 1325 r. Pierwszy kościół najprawdopodobniej powstał z fundacji Piotra  Odrowąża dziedzica Szczekocin, lub kogoś z rodu Odrowążów. Około 1470 istniał kościół murowany, w połowie XVI w. został zamieniony na zbór kalwiński, zwrócony katolikom w 1620 r. Obecny kościół wzniesiono w XVII w., Kościół konsekrował 1666 r., przebudowany gruntowanie ok. 1780 r. staraniem Urszuli z Morsztynów Dembińskiej. Kościół jest murowany, złożony z prostokątnej nawy i równego prezbiterium.  Do kościoła przylega kaplica północna dobudowana w 1678 r., i kaplica południowa z 1892 r. Podczas drugiej wojny światowej kościół został zniszczony, odbudowany po wojnie. W 1991 r. poddano zabiegom konserwatorskim znajdujące się w kościele rzeźby i ołtarze, poddano przebudowie prezbiterium. W barokowym wnętrzu w ołtarzu głównym znajdują się obrazy  Matki Bożej  z Dzieciątkiem Jezus,  św. Bartłomieja i św. Stanisława  BM. W kaplicy bocznej znajduje się rodzinne epitafium Dembińskich – późniejszych właścicieli Szczekocin.

Czy wiesz, że…
W  miasteczku znajduje się XVIII-wieczny zespół pałacowo-parkowy należący do rodu Dembińskich. W 1787 r. gościł w nim króla Stanisław August Poniatowski. Potem mieszkała w nim zasłużona rodzina Ciechanowskich. Po wojnie był siedzibą szkoły średniej. Dziś popada w ruinę.

W przysiółku Chałupki za Pilicą znajduje się mogiła kosyniera.

Na rynku stoi na kolumnie Pomnik Tadeusza Kościuszki powstał w setną rocznicę wodza powstania w 1917 r. według projektu Józefa Zońkiewicza – właściciela składu aptecznego.

W pobliżu kościoła stoi figura św. Floriana z 1762 r.

6 czerwca 1794 r. Tadeusz Kościuszko stojący na czele korpusu wojsk polskich stoczył na polach Wywły i Sprawy bitwę z  wojskami prusko-rosyjskimi na których czele stał król Fryderyk Wilhelm II zakończoną mimo dużej dysproporcji sił dysproporcję sił wroga jedynie porażką, a nie klęską jak można było domniemywać. 

Przy ul. Krakowskiej mieści się stary liczący ponad 200 lat cmentarz grzebalny. Znajduje się tutaj odrestaurowana kaplica św. Stanisława BP prawdopodobnie z 1799 r.  oraz wiele historycznych nagrobków i pomników. W pobliżu muru starego cmentarza stoi pomnik ks. Tadeusza Jarmundowicza – kapłana, który wykazał dużą troskę o ten cmentarz. Nowa kaplica na cmentarzu powstała w 2003 r.

Odpust: św. Bartłomieja – 24 sierpnia