TCZYCA, Św. Idziego

Adres:
32-250 Charsznica, Tczyca nr 165
tel. 41-383-72-17

liczba mieszkańców: 2 414

Proboszcz:
ks. Marek Luty, mgr teol., KHM, ur. 1966 (Skalbmierz), wyśw. 1990, mian. 2010

Wikariusz:
ks. Krzysztof Toboła, mgr lic. teol., ur. 1979 (Michałów), wyśw. 2005, mian. 2016

Rys historyczny:
Pierwsza wzmianka o parafii pochodzi z 1320 r. Wtedy to w Tczycy, prawdopodobnie w miejscu obecnego kościoła, stała mała drewniana Świątynia. Nie przetrwała ona jednak próby czasu. Nie wiadomo, co sprawiło, że została zniszczona. Być może strawił ją pożar, co było wówczas głównym powodem zniszczeń drewnianych kościołów. Według relacji Jana Długosza w poł. XV w. w Tczycy stał Kościół murowany. Potem Świątynia ta wiele razy była rozbudowywana i przebudowywana, m.in. w latach: 1830, 1900, 1903 i 1925. W ubiegłym wieku Kościół był dwukrotnie odnawiany: w 1929 r. oraz 1938 r. Ostatnie przedwojenne remonty i restauracje miały bardzo duży zakres. W 1940 r. Kościół został konsekrowany przez bp. Franciszka Sonika. Świątynia posiada bardzo ładną polichromię, która ma już blisko 100 lat. Odnowiono ją w 1976 r. Konserwację organów przeprowadzono w 1992 r. W kościele znajduje się rokokowy obraz Matki Bożej Łaskawej.

Odpusty: św. Idziego – 1 wrzesnia
św. Jana Nepomucena – niedziela po 16 maja