TUCZĘPY, Św. Jana Chrzciciela

Adres:
28-142 Tuczępy nr 45
tel. 41-353-31-16

liczba mieszkańców: 2 098

Proboszcz:
ks. Krzysztof Irla, mgr teol., KHW, ur. 1967 (Pacanów), wyśw. 1992, mian. 2016

Rys historyczny:
Wioska była znana już w XII w. Według ks. Jana Wiśniewskiego parafia istniała w 1326 r. Jak twierdzi autor monografii, istniał wówczas w Tuczępach drewniany kościół pw. Św. Jana Chrzciciela, który przetrwał aż do potopu szwedzkiego. W 1656 r. świątynię zniszczyli Szwedzi i Węgrzy. Niemal zaraz po ich wygnaniu rozpoczęła się budowa nowego murowanego kościoła, która w 1666 r. została ukończona, co potwierdza napis umieszczony nad wejście do świątyni.

Do nawy głównej od strony zachodniej przylega kaplica Matki Bożej oraz zakrystia. Kaplica została odbudowana ok. 1800 r. Główny ołtarz jest drewniany i pochodzi z początków XX w. W centrum ołtarza znajduje się rzeźba przedstawiająca Pana Jezusa na krzyżu; po jego bokach umieszczono figury świętych apostołów Piotra i Pawła.

Kościół został gruntownie odnowiony z okazji Roku Jubileuszowego 2000.

Czy wiesz, że…
Mieszkańcy Tuczęp i okoli w okresie reformacji byli w znacznej części protestantami. W XVI w. istniała tu parafia kalwińska. Dwa wieki później w 1880 r. w gminie Tuczępy było tylko trzech protestantów.

W parafii Tuczępy znajdują się dokumenty, które mówią o tym, iż to właśnie tu przyszedł na świat Hugo Kołłątaj. Jednak zdecydowana większość źródeł odnośnie do miejsca urodzin sławnego Polaka wskazuje na Dederkały Wielkie na Wołyniu. Pewne jest natomiast, że Hugo Kołłątaj był proboszczem tutejszej parafii do 1780 r.

Odpusty: Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca
św. Jadwigi Śląskiej – 16 października