UNIEJÓW, Św. Wita

Adres:
32-250 Charsznica, Uniejów Parcela nr 52
tel. 41-383-70-83

liczba mieszkańców: 1 937

Proboszcz:
ks. Kazimierz Perz, KHM, ur. 1951 (Łopuszno), wyśw. 1984, mian. 2002

Rezydent:
ks. Władysław Ogonowski, mgr teol., KHM, ur. 1937, (Łopuszno), wyśw. 1967, od 2013

Kaplice:
Kępie (pw. Miłosierdzia Bożego)

Rys historyczny:
Pierwsza wzmianka o Uniejowie pochodzi z poł. XII w., kiedy to biskupem krakowskim był Gedko. Nazwa osady znalazła się w spisie wiosek zobowiązanych do Świadczenia dziesięciny na rzecz krakowskiego biskupa. O Uniejowie wspomina także Jan Długosz w Liber beneficiorum. Więcej informacji o tej miejscowości można znaleźć w późniejszych dokumentach sporządzanych przez bożogrobców, Uniejów bowiem przeszedł w ich posiadanie. Niestety, nie zachowały się pisemne Świadectwa potwierdzające datę powstania kościoła parafialnego. Wiadomo natomiast, że Świątynia w Uniejowie stała już w 1325 r. Znane jest również – dzięki wykazom Świętopietrza – imię pierwszego uniejowskiego proboszcza, był nim Teodoryk. Nowy, murowany Kościół został wybudowany w Uniejowie w 1421 r. W tym też mniej więcej okresie Świątynia wzbogaciła się o dwa wybitne dzieła sztuki – rzeźbę Matki Bożej Bolesnej i obraz Ukrzyżowania z ok. 1515 r. Blisko sto lat później zakupiono pierwszy dzwon. W 1660 r. wykonane zostały remonty kościoła, który ucierpiał od działań wojennych prowadzonych ze Szwedami. W 1883 r., za probostwa ks. Nobisiewicza, Świątynię pomalował Karol Ulanowski. W 1912 r. Kościół został pokryty ocynkowaną blachą żelazną. W ostatnich latach Świątynia w Uniejowie przeszła gruntowną renowację. Na terenie parafii znajdują się dwie kaplice: w Kępiu pw. Miłosierdzia Bożego, zbudowana w 1992 r., oraz mała w Marcinkowicach, postawiona w 1979 r.

Czy wiesz, że...
Patronem kościoła w Uniejowie jest Św. Wit Męczennik. W przeszłości było to sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. W ołtarzu głównym znajduje się drewniana rzeźba Matki Bożej Bolesnej trzymającej na kolanach ciało ukrzyżowanego Chrystusa. Rzeźba powstała ok. 1420 r. Od wielu lat do Świątyni w Uniejowie podążają liczni pielgrzymi, aby modlić się do Bożej Rodzicielki, prosząc i dziękując za otrzymane łaski. Jednym z wielu ciekawych przedmiotów znajdujących się w tutejszym kościele, jest obraz zatytułowany „Uczta Baltazara”. Płótno pochodzi z końca XVII w. Przedstawia ucztę ostatniego króla babilońskiego Baltazara, któremu ukazała się ręka, kreśląca napis: Mene, mene, tekel, ufarsin. Rzadko się zdarza, aby obrazy ze scenami uczty znajdowały się w Świątyniach. W 1653 r. w Uniejowie zostało założone Bractwo Świętej Rodziny, zatwierdzone bullą papieską Innocentego X. Konfraternia powstała dzięki staraniom ówczesnego proboszcza uniejowskiego, kanonika z Zakonu Bożogrobców, ks. Floriana Popielskiego. Ojciec Święty zobowiązał członków bractwa do uczynków miłosierdzia, do występowania w procesjach eucharystycznych, a także do odmawiania modlitw za zmarłych na dźwięk dzwonu, zwłaszcza modlitwy wieczornej – Anioł Pański. Bulla ta została wydana podczas pobytu papieża w małej włoskiej republice San Marino.

Odpusty: św. Wita - 15 czerwca
MB Bolesnej - 15 września