WIERBKA, Niepokalanego Poczęcia NMP

Adres:
42-436 Pilica, Wierbka
Pl. Św. Maksymiliana Kolbego 2
tel. 32-673-53-60

liczba mieszkańców: 1 585

Proboszcz:
ks. Stanisław Olesiński, mgr teol., ur. 1960 (Chmielnik), wyśw. 1986, mian. 1999

Rys historyczny:
Wierbka leży przeszło 100 km na południowy zachód od grodu nad Silnicą. W  przeszłości należała do parafii Pilica, zaś miejscowość Kleszowa do Chliny. Dość powiedzieć, że mieszkańcy tych miejscowości z najdalszych zakątków mieli do kościoła około 10 km. Od końca lat siedemdziesiątych do Wierbki w niedziele i święta przyjeżdżał ksiądz, aby tu, przed zakładem OSPEL, przy figurze Matki Bożej, odprawiać mszę świętą. Tak było latem. Zimą wierni zbierali się na Eucharystii w sali katechetycznej. Tak było przez kilka lat.

W 1981 r. wojewoda katowicki, po długich staraniach mieszkańców wyraził zgodę na budowę kaplicy w Wierbce. W tym samym roku wiosną bp Jan Gurda polecił ks. Józefowi Musiałowi, aby ten zajął się organizacją parafii w Wierbce. Jesienią tegoż roku rozpoczęły się prace budowlane. Trzy lata później, 4 lutego 1983 r., bp Stanisław Szymecki erygował parafię w Wierbce.

Przez kolejne trzy lata trwały prace budowlane przy wznoszeniu świątyni oraz budowie plebanii i cmentarza. Część salek katechetycznych adaptowana została na kaplicę przedpogrzebową, zakupione zostały nowe ławki do kościoła oraz kilka działek w celu lepszego zagospodarowania terenu wokół kościoła i plebanii. Praktycznie przez cały czas wykonywane są kolejne prace – ostatnio właśnie rozpoczęła się budowa ogrodzenia parafialnego cmentarza.

Czy wiesz, że…
Lokalną ciekawostką jest fakt, iż miejscowość Cisowa należy do trzech parafii i dwóch diecezji: kieleckiej i sosnowieckiej.

Każdego roku mieszkańcy Wierbki goszczą u siebie pielgrzymów z Krakowa podążających na Jasną Górę. Tak się zżyli z pątnikami, iż tradycją się stało, że nie tylko przyjmują ich u siebie, ale także rozgrywają mecz: pątnicy kontra gospodarze.

W Wierbce można obejrzeć ruiny pałacu Moesów. Eklektyczny pałac został zbudowany w 1880 r. Pałac spłonął w 1987 r. lecz jego ruiny usytuowane na niewielkim wzniesieniu wśród drzew możemy oglądać do dziś.

Odpusty: Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia
św. Maksymiliana Marii Kolbego – 14 sierpnia