WŁOSZCZOWA, bł. Ks. Józefa Pawłowskiego z Grona 108 Męczenników

Adres:
29-100 Włoszczowa, ul. Ks. Biskupa Mieczysława Jaworskiego 26
tel. 41-394-10-70

www.pawlowski-wloszczowa.pl

liczba mieszkańców: 5 450

Proboszcz:
ks. Leszek Dziwosz, mgr teol., KHW, ur. 1962 (Książ Mały), wyśw. 1987, mian. 1999

Wikariusze:
ks. Andrzej Piszczek, mgr teol., mgr ekonomii, mgr psychologii, ur. 1979 (Kielce, św. Jadwigi Królowej), wyśw. 2020, mian. 2020
ks. Michał Segiet, mgr teol., ur. 1991 (Moskorzew), wyśw. 2021, mian. 2021

Rys historyczny:
Sprawa powołania drugiej parafii we Włoszczowie dojrzewała od połowy lat 80-tych XX w., ze względu na zbyt duży zasięg terytorialny i ludnościowy macierzystej parafii pw. Wniebowzięcia NMP.

Parafia we wschodniej części Włoszczowy została erygowana 11 października 1999 r. dekretem bpa Kazimierza Ryczana. Patronuje jej bł. Józef Pawłowski z Grona 108. Męczenników za Wiarę.

W 2000 r. powstała obszerna kaplica (33x12 m), zaprojektowana tak, by mogła przez długie lata służyć jako kościół parafialny: trójnawowa, z chórem i krzyżem w ołtarzu głównym, obrazem patrona bł. Józefa Pawłowskiego w lewej nawie. W 2003 r. została oddana do użytku nowa plebania z budynkami gospodarczymi i salami dla spotkań duszpasterskich.

Budowa nowego kościoła ruszyła w 2008 r. i docelowo jest przewidziana  na ok. 10 lat. Autorem projektu jest inż. arch. Aneta Barańska. Kościół w 2010 r. osiągnął poziom posadzki. Jego powierzchnia będzie miała ok. 1000 m kw.

Zgodnie z projektem – kościół będzie miał charakterystyczną wieżę w kształcie stożka, podświetloną tak, aby uzyskać wrażenie latarni świecącej w ciemności i z wejściem - na wzór złożonych do modlitwy rąk.

Czy wiesz, że…
Zakup książki ks. Leszka Dziwosza, misjonarza w Kongo, a obecnie proboszcza parafii, pt. „Po misyjnych bezdrożach Konga” – to cegiełka na trwającą budowę kościoła.

W parafii jest podtrzymywana tradycja historycznej obrony krzyża przez włoszczowską młodzież szkolną. Strajk szkolny w obronie krzyży usuwanych ze ścian w Zespole Szkół Zawodowych, rozpoczął się 3 grudnia 1984 r. i trwał 2 tygodnie.

W tymczasowej kaplicy powstał kącik pamiątek po bł. Józefie Pawłowskim, wśród nich m.in. kartka matki do ks. Pawłowskiego i potwierdzenie nadania paczki do Dachau, przekazane przez najbliższych. W parafii gościli członkowie rodziny Pawłowskich oraz wystawa z Proszowic, przybliżająca życie patrona.

Odpust: Wspomnienie 108 Męczenników – 12 czerwca