Podpatrzone w parafii... Proszowice

W sobotę, 25 maja 2024 r. Biskup Andrzej Kaleta dokonał poświęcenia figury Ojca Rafała z Proszowic, zwanego Błogosławionym oraz zainaugurował funkcjonowanie ogrodu jego imienia.

W parafii Wniebowzięcia NMP w Proszowicach trwa Rok Ojca Rafała, zwanego Błogosławionym. Jego ogłoszenie związane jest z dwoma rocznicami: 570 rocznicą urodzenia i 490 rocznicą jego śmierci.

Jak przypomniał przed poświęceniem ks. proboszcz Jan Zwierzchowski, w parafii w Roku Ojca Rafała podjętych zostało wiele inicjatyw. Do jednej z nich należy m.in. męski różaniec, odmawiany każdego 26 dnia miesiąca, który gromadzi dużą liczbę panów: ojców, dziadków, młodzież męską.

Późniejszy bernardyn urodził się w Proszowicach około roku 1453 r. Na chrzcie świętym otrzymał imię Stanisław. W czasie studiów w Akademii Krakowskiej, dzięki kierownictwu duchowemu Świętosława Milczącego, zrodziło się w nim powołanie i wstąpił do prężnie działającego wtedy zakonu bernardynów przyjmując imię zakonne Rafał. Po przyjęciu święceń kapłańskich powoływano go na odpowiedzialne stanowiska w zakonie: był przełożonym klasztorów w Krakowie, Poznaniu i Wilnie, czterokrotnie piastował urząd prowincjała swojego zgromadzenia na teren Polski i Litwy. Słynął nie tylko z pobożności i świętości życia, ale także z wielkiej wiedzy, patriotyzmu, roztropności, z wielkiego taktu, głębokiego życia wewnętrznego i umiejętności współpracy z innymi.

Ojciec Rafał zmarł w 1534 r. Jego ciało złożono w prostej dębowej trumnie. Bezpośrednio po śmierci zakonnika datuje się początek jego kultu.

Blisko sto lat później, w 1631 r. arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski Jan Wężyk rozpoczął jego proces beatyfikacyjny. Dnia 11 listopada 1640 roku arcybiskup gnieźnieński Jan Lipski prymas Polski, dokonał podniesienia relikwii o. Rafała nazywając go Błogosławionym. Umieścił je w ozdobnym sarkofagu w kościele klasztornym w Warcie.

Do grobu bernardyna od początku aż do dnia dzisiejszego pielgrzymuje wiele osób, wypraszając za Jego wstawiennictwem pomoc w codziennych potrzebach.

xmhas