Proboszczowie pracują nad standardami ochrony małoletnich

W diecezji kieleckiej trwają szkolenia w sprawie standardów ochrony małoletnich. W wykładach i warsztatach biorą udział wszyscy proboszczowie z diecezji. Szkolenia odbywają się w aulii Kurii Diecezjalnej w Kielcach.

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracownie zbioru zasad i wskazówek gwarantujących bezpieczeństwo dzieci.

Jak informuje ks. dr Paweł Ścisłowicz, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej, do przygotowania takiego dokumentu zobowiązane są wszystkie instytucje w kraju pracujące z dziećmi i młodzieżą.

– Takimi instytucjami są również parafie, dlatego w szkoleniu biorą udział wszyscy księża proboszczowie. Z uwagi na to, że w naszej diecezji mamy aż 303 parafie, cykl szkoleń został rozłożony na sześć dni, od 10 do 14 czerwca. Dodatkowo 18 czerwca mamy kolejny termin dla pracowników kurii, ale również dla księży, którzy już ukończyli studium proboszczowskie – wyjaśnia.

Ks. Paweł Ścisłowicz podkreśla, że podczas szkoleń podejmowana jest tematyka związana z zapewnieniem bezpieczeństwa najmłodszych.

– Najkrócej mówiąc to zbiór różnego rodzaju zasad, przepisów i norm, mających pomóc w tym, aby stworzyć bezpieczne środowisko do rozwijania swoich talentów, umiejętności przez najmłodszych i dzieci. W pracach nad standardami koncentrujemy się również na osobach, wykluczonych społecznie, chorych samotnych czy niepełnosprawnych – dodaje.

We wtorkowym szkoleniu wziął między innymi udział ks. prałat dr Andrzej Kaszycki, proboszcz parafii św. Jadwigi Królowej w Kielcach zaznacza, że tego typu spotkania są niezwykle potrzebne, ponieważ pozwalają m.in. ugruntować już posiadaną wiedzę.

– Dzięki temu możemy adekwatnie odpowiedzieć na pojawiające sie ewentualne problemy. W taki sposób, aby przeciwdziałać już w zalążku problemom dotyczącym budowania relacji z dziećmi. Od początku istnienia Kościoła wiemy jak się zachowywać wobec najmłodszych, ponieważ wyznacza to nauka Jezusa Chrystusa, która jest syntezą objawienia bożego i bożych praw, a to, co nas obowiązuje to Dekalog. Ochrona i troska o najmłodszych i słabszych w Kościele nie jest czymś nowym – ocenia.

Każda instytucja w Polsce, która pracuje z osobami, małoletnimi musi przyjąć i opracować dokument zawierający standardy ochrony małoletnich do 15 sierpnia tego roku.

tekst za: emkielce.pl