Prośba o przekazanie zbędnych ławek do kaplicy w Pietraszkach

Decyzją Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, opuszczony i zaniedbany ośrodek w Białogonie – Pietraszkach, został powierzony pod opiekę ks. Witoldowi Janocha i jego Fundacji „Gramy z Tobą".

Ośrodek jest mało znanym miejscem na mapie naszej diecezji, wymagającym ogromnych nakładów finansowych i zaangażowania wielu osób.

Rys historyczny obiektu

Obiekt w stylu pałacowym został wybudowany przez diecezję kielecką na siedzibę Katolickiego Uniwersytetu Ludowego w latach 1937-1939. Nigdy jednak nie pełnił on zamierzonej funkcji. W czasie II wojny światowej w ośrodku stacjonował garnizon niemiecki; w latach 1945-1950 Siostry Albertynki prowadziły tam placówkę o charakterze medyczno-socjalnym; w roku 1950 obiekt został przejęty przez władze komunistyczne i utworzono w nim szpital gruźliczy, a od 1972 r. do połowy lat 90. dwudziestego wieku mieścił się tam dom pomocy społecznej. Po latach eksploatacji i braku nakładów na remont, obiekt zdewastowany i w znacznej jego części nie nadający się do użytku, w połowie lat 90. dwudziestego wieku, przekazano prawowitemu właścicielowi, którym jest diecezja kielecka. Próby działalności w ośrodku podejmowała Caritas Kielecka, realizując projekt mieszkań dla osób bezdomnych. Na dzień dzisiejszy ośrodek pozostaje niezagospodarowany.

Plany na przyszłość

Podejmujemy wielkie wyzwanie, aby przekazany nam przez diecezję kielecką ośrodek w Pietraszkach wyremontować i przekazać osobom z niepełnosprawnością. Chcemy, aby był to Dom św. Jana Pawła II, który będzie gościnnym domem dla wszystkich. Osoby z niepełnosprawnością i niesamodzielne znajdą w nim innowacyjne metody rehabilitacji połączone ze wsparciem psychologicznym i duchowym. W Domu św. Jana Pawła II znajdzie się centrum wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Przede wszystkim chcemy udzielać rodzicom i opiekunom wsparcia informacyjnego, psychologicznego oraz duchowego. Dom św. Jana Pawła II to również realizacja pasji zawodowych, chcemy utworzyć w ośrodku miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych, które przy wsparciu instruktorów będą pracować w założonej pasiece, ogrodzie zielnym czy ciastkarni.

Tworząc miejsce dla osób z niepełnosprawnością i dedykując je św. Janowi Pawłowi II, pragniemy uczcić jego setną rocznicę urodzin.

Kaplica

Prace porządkowe w ośrodku rozpoczęliśmy od uporządkowania kaplicy, która będzie najważniejszym miejsce w Domu, jest ona jednak pusta i brak w niej jakiegokolwiek wyposażenia. Gdyby Czcigodni Księża dysponowali starymi, już nie potrzebnymi ławkami, to prosimy o ich przekazanie do naszej kaplicy. Zdarza się, że po wstawieniu nowych ławek do kościoła, starastają się niepotrzebne izalegają w stodole czy innym miejscu, a nam bardzo by się przydały.

Gdyby Czcigodni Księża mogli nas wesprzeć w ten sposób będziemy bardzo wdzięczni.

Kontakt: ks. Witold Janocha, tel. 501-262-454; email. wi178@wp.pl Bóg zapłać.

>> Więcej o Fundacji „Gramy z Tobą"