Proszowice: Poświęcenie odnowionego obrazu ojca Rafała

W niedzielę, 11 lutego 2024 r. w kościele Wniebowzięcia NMP w Proszowicach miało miejsce poświęcenie odnowionego obrazu Sługi Bożego Ojca Rafała, którego dokonał o. Egidiusz Włodarczyk OFM – prowincjał Zakonu Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

– Cieszę się, że mogę być tutaj w Proszowicach, gdzie urodził się mój współbrat, Czcigodny Sługa Boży ojciec Rafał. To piękne, że my dzisiaj 570 lat od jego urodzin ciągle go wspominamy (…). Ten wizerunek ojca Rafała ma być dla was znakiem, że ktoś taki, jak ojciec Rafał nie tylko był, ale nadal jest! Na tej ziemi się urodził, wzrastał i poszedł za Chrystusem, aby osiągnąć świętość. A skoro on mógł to zrobić, to każdy z nas może go naśladować – mówił o. Egidiusz.

Ojciec prowincjał zachęcił, aby ta uroczystość stała się dla wszystkich impulsem, żeby za wstawiennictwem ojca Rafała wypraszać dla siebie potrzebne łaski. – Ojciec Rafał dla was, dla mieszkańców Proszowic, jest kimś takim, kto pamięta o was w modlitwie, zna wasze problemy i – w co wierzymy – jest przy Bogu. Warto się więc do niego zwracać ze swoimi problemami.

Konserwacja obrazu ojca Rafała z Proszowic, namalowanego olejem na płótnie w XVII wieku, trwała przez ostatnie kilka miesięcy. Prace konserwatorskie prowadzili krakowscy konserwatorzy dzieł sztuki: p. Janusz Czop i p. Rafał Bukowski.

Jak zapowiedział ks. proboszcz Jan Zwierzchowski, począwszy od lutego, każdego 26 dnia miesiąca, przy obrazie ojca Rafała będzie miał miejsce tzw. męski różaniec – czyli modlitwa różańcowa przez przyczynę Sługi Bożego Ojca Rafała, odmawiana przez wszystkich panów (mężów, ojców, kawalerów i młodzieńców). W czasie modlitwy różańcowej będziemy prosić o jego rychłą beatyfikację, a także za nasze miasto i parafię Proszowice.

xmhas