Przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym

Przypominamy księżom o zachowywaniu przepisów sanitarnych obowiązujących w kościołach i innych miejscach spotkań. Chodzi głównie o noszenie maseczek, zachowanie dystansu i dezynfekowanie rąk przez kapłanów przed udzielaniem Komunii świętej.

Podczas spowiedzi, zwłaszcza w rekolekcje, pamiętajmy też o dezynfekowaniu konfesjonałów.