Rekolekcje katechetów diecezji kieleckiej

W dniach 14-16 czerwca 2024 r. w Ośrodku Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej w Skorzeszycach odbyła się III tura rekolekcji dla katechetów świeckich naszej diecezji. Czas duchowego wzrostu upłynął uczestnikom pod hasłem: „DAJ SIĘ ROZPALIĆ!”.

Nauki rekolekcyjne poprowadziła Szkoła Ewangelizacji MIRIAM z Włoszczowy w składzie:
- ks. Marcin Gałczyński;
- Izabela i Piotr Falana;
- Bogusław Jachowicz;
- Michał Popiel.

Tematyka rekolekcji dotyczyła działania, obecności i otwarcia się na Ducha Świętego. Prowadzący wychodzącod fundamentu relacji z Bogiem i ludźmi czyli wartości miłości przeprowadzili uczestników między innymi przez tematy wybaczenia, przebaczenia, pojednania, oddania aż po osobiste doświadczenie obecności Boga i Jego działania podczas adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z modlitwą uwielbienia.

Nauczyciele religii wyjechali z rekolekcji napełnieni mocą Ducha Świętego i jak mówili z entuzjazmem, aby swoim katechizowanym i ich rodzinom zanieść Boże światło nadziei i miłości.

ks. dr Paweł Ścisłowicz
DYREKTOR WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO
KURII DIECEZJALNEJ W KIELCACH