Rekolekcje w Koinonii

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego „Koinonia św. Pawła” w Kielcach, zaprasza w dniach 31 maja - 2 czerwca 2024 r. na Rekolekcje prowadzone metodą lectio divina. Temat: Dawid – człowiek według Serca Bożego.

„Znalazłem Dawida, człowieka według mojego serca”
(Dz 13, 22; por. 1 Sm 13, 14; Ps 89, 21)

W sercu kryje się wielkość i małość człowieka. Któż może poznać ludzkie serce, jeśli nie Bóg sam? „Pan przenika wszystkie serca!” (1 Krn 28, 9). Co takiego podoba się Bogu w sercu człowieka? Czy Bóg może mieć upodobanie w sercu grzesznika? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy w Słowie Bożym, wpatrując się w historię życia Dawida: pasterza, króla, proroka i grzesznika?

Na tych rekolekcjach słuchając Słowa Bożego, chcemy odkryć, co takiego podoba się Bogu w sercu grzesznika oraz zrozumieć i pozwolić na Jego zbawcze działanie w naszym życiu, abyśmy stali się ludźmi według serca Bożego.

Rozpoczęcie:
31.05. - Piątek– godz. 18:00 – Eucharystia

Zakończenie:
02.06. - Niedziela 26.05 – godz. 13:00

Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), notatnik.

Miejsce:
Centrum Modlitwy i Ewangelizacji św. Pawła
ul. Wileńska 1a; 25-411 Kielce

Kontakt:
tel.: 606-124-328; 41-368-57-03

Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie:  www.rmissio.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!