Rocznica wyboru papieża Franciszka - dekada z Ojcem Świętym

Mija dziesięć lat od wyboru kardynała Jorge Mario Bergoglio na Stolicę Piotrową. 13 marca 2013 r. świat dowiedział się, że 266. papieżem będzie Franciszek.

11 lutego 2013 r. Benedykt XVI ogłosił swoją rezygnację z urzędu papieża. Stało się to w czwartek, 28 lutego. Kardynałowie ustalili, że 12 marca rozpocznie się konklawe, które wybierze nowego Ojca Świętego. Już w środę, 13 marca, ogromny tłum i miliony na całym świecie, śledzący transmisję z Placu Świętego Piotra w Rzymie, zauważył wydobywający się z komina nad Kaplicą Sykstyńską biały dym.

„Bracia i siostry, dobry wieczór. Wiecie, że zadaniem konklawe było dać Rzymowi biskupa. Wydaje się, że moi bracia kardynałowie poszli znaleźć go prawie na końcu świata. Dziękuję wam za powitanie, wspólnocie diecezjalnej Rzymu, której jestem biskupem. Przede wszystkim chciałbym pomodlić się za naszego emerytowanego biskupa Benedykta XVI. Módlmy się razem za niego, by Pan mu błogosławił i Madonna go strzegła.

A teraz zacznijmy tę wspólną drogę, biskupa i ludu, drogę Kościoła Rzymu, który przewodzi w miłości wśród wszystkich Kościołów. To droga braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania. Módlmy się zawsze za nas, jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo. Życzę wam, by ta droga Kościoła, którą dziś zaczynamy, na której będzie mi pomagał kardynał wikariusz tu obecny, była owocna dla ewangelizacji tego zawsze pięknego miasta”, mówił wówczas papież z Argentyny.

Franciszek napisał trzy encykliki, pięć adhortacji apostolskich oraz sześć listów apostolskich. Odbył 40 podróży apostolskich. W 2016 r. papież odwiedził również Polskę podczas Światowych Dni Młodzieży.

tekst za: emkielce.pl