Różańce z Kielc na krańcach świata

Otrzymaliśmy list od naszego rodaka - Księdza Arcybiskupa Henryka Jagodzińskiego, Nuncjusza Apostolskiej w Ghanie. Zachęcamy do lektury.

W sobotę wieczorem, 31 lipca 2021, w Nuncjaturze Apostolskiej w Ghanie, miała miejsca Mszą św. za duszę śp. J.E. abpa nuncjusza Leona Kalengę, oraz jego i moich zmarłych poprzedników, arcybiskupów nuncjuszy: Girolamo Prigione, Giueseppe Ferraioli, Ivan Diaz i Abraham Kattumana. Na Mszy św. byli obecni członkowie charytatywnego stowarzyszenia Marians, założonego w 2014 przez nuncjusza Kalengę.
Na zakończenie Mszy św. powiadomiłem zgromadzonych, że po końcowym błogosławieństwie, zostaną im rozdane pamiątkowe różańce. Zaznaczyłem, że te różańce mają swoją szczególna historię, ponieważ zostały wykonane przez dzieci z Polski, ze Szkoły Podstawowej nr 2, ze stolicy diecezji, z której pochodzę, z Kielc. W tym momencie, przeczytałem angielskie tłumaczenie listu, który otrzymałem od dzieci wraz z różańcami:
    

Kielce, czerwiec 2021

Kochani misjonarze!

Jesteśmy dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej. Pod koniec maja tego roku podjęliśmy wyzwanie – podczas lekcji religii wykonać własnoręcznie 850 różańców! W ten symboliczny sposób włączamy się w jubileusz 850-lecia konsekracji Bazyliki Katedralnej w Kielcach, gdzie do Pana Jezusa prowadzi nas Matka Boża Łaskawa, nasza Pani Różańcowa.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczniów (od najmłodszych z oddziału przedszkolnego, po najstarszych ósmoklasistów) i wielu nauczycieli – zadanie udało się ukończyć w zaledwie kilka tygodni.

Różańce zostały poświęcone w Bazylice Katedralnej i pragniemy oddać je w ręce misjonarzy diecezji kieleckiej. Zgodnie z hasłem, które towarzyszyło nam w tym czasie „Poślij różaniec na świata kraniec!” zdecydowaliśmy podzielić różańce na kilka paczek – tak by z serca naszej diecezji trafiły one na wszystkie kontynenty świata.

Drogi Misjonarzu! Prosimy, przyjmij od nas i przekaż ten podarunek swoim przyjaciołom „na krańcu świata”. Będziemy pamiętać o Was w naszych dziecięcych modlitwach. Wy zaś pomódlcie się za naszą diecezję, nasz miasto i naszą szkołę. Niech Wam Pan błogosławi, a Matka Boża Różańcowa niech będzie Wam Przewodniczką na drodze do nieba.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2
im. Marii Konopnickiej w Kielcach

Do listu, dołączona była także mapka świata, ze strzałkami wskazującymi, do których miejsc na świecie te różańce dotarły. Gest kieleckich dzieci spotkał się z niesamowitym aplauzem zgromadzonych wiernych i wielkim wzruszeniem. Różaniec połączył nasze odlegle kraje, i dar modlitwy uświadomił nam, że jesteśmy jedną, wielką rodziną. Wspomniane stowarzyszenie Marins, zajmuje się w swojej działalności przede wszystkim pomocą dzieciom, znajdującym się w trudnych sytuacjach materialnych i życiowych. Dzięki ich wysiłkowi powstała już szkoła podstawowa w jednym z biedniejszych regionów Ghany. Fundują także stypendia dla biednych i uzdolnionych dzieci. Tym bardziej więc, był dla nich cenny ten gest kieleckich dzieci. Powiedziałem zgromadzonym na Mszy, że życzeniem dzieci było to, abym te różańce przekazał moim przyjaciołom, co też niniejszym czynię, ponieważ jesteście moimi przyjaciółmi.

List i jego angielskim tłumaczeniem, wraz z różańcami, wręczył mi przed moim powrotem z wakacji w Polsce, ks. kan. Stefan Radziszewski, proboszcz parafii p.w. Przemieniania Pańskiego na Białogonie, w Kielcach.

Inicjatywa kieleckich dzieci, szczególnie jest bliska mojemu sercu, ponieważ w haśle, które towarzyszyło im w tej akcji poślij różaniec na świata kraniec, znajduje się moje zwołanie biskupie po krańce świata.

Może nie zawsze to zauważamy, ile dobra dzieje się wokół nas i ile radości możemy sprawić innym, przez małe gesty, które nabierają wielkiego znaczenia. Różańce kieleckich dzieci, powiązały nićmi modlitwy naszą diecezję, z Kościołem w Ghanie, który już nie jest tak daleki, ponieważ przez naszą wiarę stał się dla nas bardzo bliski.

† Henryk M. Jagodziński
Nuncjusz Apostolski w Ghanie

1 sierpnia 2021 r.